ZorgDomein

Er verwijzen steeds meer huisartsen naar Winnock voor revalidatiezorg. Vanuit deze verwijsgroep was het verzoek gekomen dat voortaan via ZorgDomein te kunnen doen om zo aan te sluiten bij de standaard verwijsprocedure die de meeste huisartsen hanteren en dat is mogelijk.

Over ZorgDomein

ZorgDomein biedt de huisarts één platform voor verwijzen, aanvragen van diagnostiek en de afstemming met andere zorgverleners. De zorg wordt beter en onnodige bezoeken blijven bespaard.

  • Verwijzen, diagnostiek en consultatie in één systeem
  • Eenvoudig selecteren en kiezen uit het complete zorgaanbod
  • De verwijzing of aanvraag snel opstellen en digitaal verzenden
  • Relevante medische informatie uit mijn HIS automatisch opnemen in de verwijsbrief
  • De terugkoppeling automatisch in mijn HIS ontvangen
  • Mijn patiënt betere informatie en meer service bieden

Meer informatie over ZorgDomein? Ga naar ZorgDomein >

Over Winnock

Winnock is een erkende medisch specialistische instelling. Wij bieden poliklinische revalidatiezorg, hebben bewezen ervaring en behalen een duurzaam resultaat bij de behandeling van langdurige gezondheidsklachten die het functioneren belemmeren.

Meer weten over Winnock? Ga naar Over Winnock >

"91% van de huisartsen is op ZorgDomein aangesloten"