Jouw gegevens en privacy

Voor een goed herstel is vertrouwen noodzakelijk. Vertrouwen in het team van professionals dat je begeleidt. Maar ook vertrouwen in hoe wij omgaan met jouw gegevens. We hebben uiteraard een privacyreglement, bekijk daarvoor ons privacybeleid op deze pagina.

Het belangrijkste is dat wij niemand zo maar jouw dossier laten inzien. Jouw dossier wordt veilig bewaard in je eigen cliëntportal. Jij kunt hierin om je eigen verslagen in te zien. Verder kunnen de teamleden die jou begeleiden, gegevens inzien die zij nodig hebben om jou goed te ondersteunen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Bescherming van jouw privacy zien wij als de basis van onze vertrouwensrelatie met jou.