Terug naar Werk

Ga samen met Winnock voor een duurzame oplossing. Werknemers gaan weer met vertrouwen en plezier aan het werk!

TnW (Terug naar Werk) is een aanvullende module die parallel loopt aan een Winnock Zorg revalidatietraject en is gericht op een duurzame hervatting van het (eigen) werk. Onze re-integratiedeskundige houdt u als werkgever vanaf het begin van het revalidatietraject betrokken bij het proces, wat er mede voor zorgt dat er snel een blijvend resultaat kan worden bereikt.

Efficiënt en effectief
Werk is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Omdat re-integratie geen onderdeel uitmaakt van een revalidatietraject, bieden wij deze module aan. Door de actieve rol van u als werkgever voelen werknemers zich gezien en gewaardeerd. Mede hierdoor nemen welbevinden en gezondheid sneller toe en wordt (verder) verzuim voorkomen.

> Bij verzuim wordt het (eigen) werk snel en op een duurzame wijze volledig hervat. Het verzuim duurt niet langer dan absoluut nodig.
> Werknemer én werkgever worden begeleid.
> Directe communicatie tussen werkgever, werknemer en Winnock.

Wet verbetering Poortwachter
Door het afnemen van deze module wordt u actief betrokken bij het traject. Deze inzet wordt positief gewaardeerd in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Werkgeversbetrokkenheid
Drie (werk)gesprekken tussen werkgever, werknemer en de re-integratiedeskundige. Rond de start van het revalidatietraject vindt het eerste gesprek plaats. De visie op de huidige situatie, het eventuele verzuim en de verwachtingen van de werkgever / leidinggevende, alsook de mogelijkheden voor de re-integratie worden geïnventariseerd. In het tweede gesprek wordt het door de werknemer opgestelde conceptplan voor de werkhervatting na de intensieve fase besproken, afgestemd en definitief gemaakt. Het derde gesprek is een evaluatiemoment waarin eventuele aandachtspunten voor het duurzaam houden van de werkhervatting worden besproken. Gedurende het gehele revalidatietraject kan ook tussentijds op de begeleiding van Winnock worden teruggevallen.

Alle gesprekken zijn inclusief verslaglegging/rapportage aan de werkgever en werknemer over de besproken onderwerpen, afspraken en doelstellingen.

Werknemersbetrokkenheid
De werknemer neemt deel aan groepssessies gericht op werk(hervatting) en ontvangt begeleiding en coaching op individueel niveau van onze re-integratiedeskundige.

Werkhervattingsplan / werkplan
De werknemer maakt met ondersteuning van onze re-integratiedeskundige een concept-werk(hervattings)plan en presenteert dit tijdens het tweede werkgesprek.

Bedrijfsarts
Indien gewenst/nodig wordt ook de bedrijfsarts betrokken bij het traject.

Met ‘Terug naar Werk’ kunnen werknemers los van klachten en met goed vertrouwen aan het werk gaan.

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Open hier de PDF ‘Terug naar Werk’ >

Wilt u meer weten over de tarieven en fundingsmogelijkheden?
Voor de (actuele) prijs van deze module en voor de fundingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met een van onze klant-/relatiemanagers via dit contactformulier of bellen met 088 9466 608.