Samen Werk(t) Duurzaam

Voor werkgever en werknemer.

Voor werkgevers en werknemers waarbij de werknemer een behandelprogramma volgt bij Winnock Zorg wordt met deze interventie een duurzame werkhervatting mogelijk gemaakt. De werkgever is vanaf het begin van de behandeling betrokken. Door directe communicatie met alle betrokkenen bij de werkhervatting sluit deze aan op het behandelprogramma en worden de mogelijkheden op de werkplek besproken. Verzuim wordt op verantwoorde wijze bekort doordat de diverse betrokkenen (werknemer, werkgever/leidinggevende, HRM-er, casemanager) op één lijn staan. Mogelijke communicatieproblemen en daarmee vertraging in de werkhervatting worden voorkomen. Bij eventuele knelpunten gedurende de re-integratie kan daar snel op worden ingespeeld. Hierdoor worden ook de kosten van verzuim beperkt.

Waarom deze interventie?

Als werkgever (leidinggevende, HR, casemanager) wilt u betrokken zijn bij de werkhervatting van een verzuimende werknemer. Uw werknemer is belangrijk voor u. U wilt een goede en duurzame terugkeer in het werk. Ook vindt u uw eigen visie op het verzuim belangrijk (om tijdens de interventie rekening mee te houden). Om dat te bereiken is het nodig dat bij de start van en ook gedurende de (zorg)interventie gericht op herstel van functioneren, er afstemming met de werkgever plaatsvindt en een goed beeld bestaat van de werksetting. U wilt daarvoor een directe communicatie. U wilt verzuimkosten zo snel mogelijk beperken.

Werknemers die door hun werkgever mee begeleid worden in hun herstel van verzuim waarderen dit en laten meer betrokkenheid zien, zijn daarmee productiever.

Werk is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom is het belangrijk verzuim snel op te lossen. Door spoedige terugkeer in werk voelen werknemers zich gezien, neemt welbevinden en gezondheid weer toe en wordt verder verzuim voorkomen.

Bijkomend geldt dat van u als werkgever in het kader van regelgeving steeds meer verwacht wordt. Met deze interventie kunt u aan de eisen van de wet Poortwachter voldoen.

Resultaat

•    Het (eigen) werk wordt zo spoedig mogelijk op duurzame wijze volledig hervat.
•    Verzuim duurt niet langer dan absoluut nodig. Verzuimkosten worden beperkt.
•    Langdurig verzuim en hoge kosten daarvan worden voorkomen.
•    Werkgever en werknemer worden begeleid bij werkhervatting.
•    Directe communicatie tussen werkgever, werknemer en Winnock.
•    De werknemer waardeert ook de rol van de werkgever bij de re-integratie, betrokkenheid wordt bevorderd.

Inhoud

Bij de start van de behandeling vindt een intake (werkbespreking) plaats met de werkgever (leidinggevende of HR). De visie op verzuim en verwachtingen van werkgever/leidinggevende, alsook de mogelijkheden voor de re-integratie worden in deze intake geïnventariseerd. Werkgever en werknemer ontvangen een korte terugkoppeling van deze intake. Afschrift naar verwijzer. Een afspraak voor de bespreking van het werkhervattingsplan wordt gemaakt.

Zodra de werkhervatting kan gaan starten volgt een gezamenlijke bespreking waarin het plan voor de werkhervatting wordt afgestemd en samen vastgesteld.  De werknemer heeft daarvoor, met begeleiding van een Winnock-professional een conceptplan gemaakt. Werkgever en werknemer ontvangen na de bespreking een rapportage waarin het werkhervattingsplan is opgenomen en eventuele aandachtspunten voor een succesvol verloop daarvan zijn opgenomen. Afschrift naar verwijzer.

Begeleiding op individueel niveau voor werknemer en werkgever gedurende de werkhervatting. Voor de werknemer vaste voortgangssessies gedurende de werkhervattingsfase.

Aan het einde van de werkhervatting vindt een afrondende bespreking (werkbespreking) plaats waarin eventuele aandachtspunten voor het duurzaam houden van de werkhervatting worden besproken. Werkgever en werknemer ontvangen een rapportage over deze bespreking waarin ook de eventuele aandachtspunten benoemd worden.

De werkgever/leidinggevende kan in het kader van deze begeleiding één werkgeverssessie bijwonen. In deze sessie wordt o.a. ingegaan op verzuimaanpak, hoe re-integratie succesvol te maken en voorlichting gegeven over specifieke thema’s. De sessie biedt de werkgever/leidinggevende de mogelijkheid van het uitwisselen van ervaringen rond  het beperken van verzuim met andere werkgevers/leidinggevenden.

Er wordt ook nazorg geboden waarbij je kunt terugvallen op onze ondersteuning.

Opdrachtgever;
De werkgever/leidinggevende/HR/casemanager/ van een werknemer die een zorgbehandeling bij Winnock Zorg volgt.

Garantie

Winnock biedt een unieke garantieregeling. Voor Samen Werk(t) Duurzaam houdt deze garantie in dat indien de doelstelling terugkeer in het eigen werk niet voor tenminste 75% van de contracturen is behaald op moment van de 16 weken evaluatiesessie, de opdrachtgever niet meer dan de helft van de kosten van het Samen Werk(t) Duurzaam hoeft te betalen. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden Winnock BV.

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Zie;

Samen Werk(t) Duurzaam

Wilt u meer weten over de tarieven en fundingsmogelijkheden?
Voor de (actuele) prijs van dit programma, verwijzen wij u naar de tarieven lijst; Tarieven 2018 en voor de fundingsmogelijkheden kunt contact opnemen met een van onze klant-/relatiemanagers via dit contactformulier.