Winnock sluit eind 2022 haar deuren

Winnock sluit eind 2022 definitief haar deuren en bouwt haar zorgactiviteiten af. Alle cliënten en andere belanghebbenden zijn inmiddels over de situatie geïnformeerd. Ondanks het feit dat deze organisatie ophoudt te bestaan, kunnen de cliënten die momenteel in zorg zijn, hun trajecten in het najaar volledig afronden.

Winnock heeft in de afgelopen 34 jaar meer dan 36.000 cliënten met chronische klachten begeleid naar optimaal functioneren door multidisciplinaire revalidatietrajecten. ‘Ondanks de positieve impact van de trajecten en een hoge cliënttevredenheid, is het Winnock helaas niet gelukt in de afgelopen jaren tot een rendabele bedrijfsvoering te komen. Wij betreuren dit ten zeerste, met name voor onze cliënten, medewerkers en verwijzers’, licht Marian van Helden, interim-directeur Winnock, toe. De afgelopen periode is het voorgenomen besluit in goed onderling overleg afgestemd met onze stakeholders.

De teams van Winnock blijven de komende periode de zorg aan cliënten bieden. In december zijn alle lopende trajecten naar verwachting volledig afgerond.
‘We zijn trots op de wijze waarop collega’s zich inzetten voor onze cliënten en dat zij met dezelfde energie de lopende behandelingen afronden. We nemen geen nieuwe cliënten meer aan’, vervolgt Marian. ‘We zijn in goed overleg met alle medewerkers en begeleiden hen naar ander werk binnen of buiten het netwerk’.

Rondom Kannick (bedrijfszorg) verkennen we momenteel of het mogelijk is deze diensten in de toekomst in een andere vorm aan te bieden. Op dit moment nemen we geen nieuwe verwijzingen aan. We verwachten later in het jaar hierover meer duidelijkheid te kunnen bieden. Nieuwe informatie publiceren we op de website: www.kannick.nl.

Heb je een vraag, neem dan gerust contact op met:
Linda Jensen, accountmanager klantrelaties, linda.jensen@winnock.nl of mail naar: info@winnock.nl.