Werkmodule en verwachtingspatroon van grote invloed op werkhervatting

Uit onderzoek onder 470 Nederlandse werknemers is gebleken dat werknemers die tijdens hun revalidatie begeleiding krijgen van een casemanager, een grotere kans hebben om terug te keren op de werkvloer. Van de 347 werknemers die ondersteund werden met een werkmodule tijdens het revalidatieprogramma, was 74% in staat om weer volledig of gedeeltelijk aan het werk te gaan. Dit percentage steeg een half jaar later naar 87%. Zonder ondersteuning van een werkmodule daalde de kans op een succesvolle werkhervatting.

Een belangrijk criterium dat meeweegt in de kans om na een half jaar weer aan het werk te zijn, is het verwachtingspatroon van werknemers. Is dat positief, dan betekent dat een drie keer zo grote kans om terug te keren op de werkvloer. Wanneer deze verwachtingen negatief zijn, kan de behandelaar zich daar mede op focussen, zo adviseren de onderzoekers.

Aanvullend op je revalidatie, biedt Winnock ook een traject om weer terug te keren naar werk. Om re-integratie in goede banen te leiden, worden werknemer en werkgever intensief begeleid om tot een duurzaam werkplan te komen waar jullie samen vertrouwen in hebben. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op, we helpen je graag.