Post-Covid-19-klachten

Bij Winnock behandelen we post-Covid-19 cliënten die langer dan 3 maanden aspecifieke klachten houden zoals vermoeidheid, deconditionering, pijn, beweegproblemen of milde cognitieve klachten.

Een cliënt komt in aanmerking voor een revalidatie behandeling bij Winnock als er sprake is van aanhoudende beperkingen in functioneren en/of participatie, aanwijzingen voor multifactoriële in standhoudende factoren en onvoldoende effect van adequate behandeling in de 1e lijn. Ernstigere pulmonale en/of neurologische problematiek behandelen we bij Winnock niet.

Voor verwijzing naar Winnock is het van belang dat de cliënt voldoet aan de MSR (medisch specialistische revalidatie) indicatie:

  • Chronische pijn en SOLK (gezondheidsklacht valt binnen diagnosegroep: aandoeningen bewegingsapparaat,  chronische pijn)
  • Langdurige, ernstige klachten van chronische aard
  • Medische diagnostiek dient te zijn afgerond
  • Stepped care : 1e lijn doorlopen
  • Multifactoriële problematiek

Indien de client niet past binnen de MSR indicatie kan deze ook in aanmerking komen voor Actief Herstel Intensief (Kannick).