Tips om uw medewerkers gezond te houden

Gezonde medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde voor een gezonde organisatie. De financiële consequenties zijn groot als een medewerker uitvalt, dit wilt u dus voorkomen. Dat doet u onder andere door een goede band te onderhouden met werknemers en hen op allerlei vlakken te faciliteren en stimuleren. Organiseer bijvoorbeeld lezingen of trainingen over omgaan met stress en het belang van een goed slaappatroon. Zorg ook niet alleen voor zitplaatsen maar ook voor statafels, zodat werknemers niet te lang zitten op een dag. Best practices over meer bewegen op werk, het aanbieden van sportmogelijkheden en een gezondheidscheck mogen eigenlijk niet meer ontbreken tegenwoordig. Meer tips leest u hier.

Ook als het minder goed gaat met een werknemer, wilt u er zijn. Bij (dreigende) uitval vanwege gezondheidsklachten of mentale klachten, kunt u terecht bij Winnock. We ondersteunen uw werknemer in een behandeltraject naar een succesvolle, duurzame en volledige werkhervatting. Met een gemiddeld werkhervattingspercentage van 85%! Lees hierover meer en neem contact met ons op. We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.