Privacy

Winnock vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe de bedrijven, te weten Winnock en Winnock Zorg, persoonsgegevens beschermen en hoe onze medewerkers omgaan met privacygevoelige informatie. In het privacyreglement en de privacyverklaring van de websites kunt u lezen welke gegevens wij van u verwerken en op welke wijze deze beschermd worden. Een overzicht vindt u hieronder.

> Ga naar de Privacyverklaring (websites)

> Ga naar het Privacyreglement (dienstverlening)

> Download hier de Algemene Voorwaarden Winnock (dienstverlening)

Cookies
Ga naar de Cookie Verklaring

Wijzigingen

Winnock behoudt zich het recht voor het privacyreglement, de privacyverklaring en de cookieverklaring van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient deze dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.