Nieuwsoverzicht

 • Onderzoeksresultaten enquête Winnock website, nieuwsbrief en kalender
  13 mei 2015

  Vorige maand hebben wij u gevraagd deel te nemen aan een online onderzoek met als doel onze dienstverlening te verbeteren en beter aan te laten sluiten op uw wensen m.b.t. onze website, nieuwsbrief en kalender.

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  15 april 2015

  Het brein bepaalt alles?

  Lees verder
 • Dik worden ontstaat tussen de oren
  15 april 2015

  Bij de een vliegen de kilo's eraan, de ander kan eten wat hij wil zonder dik te worden. Twee studies leggen de vinger op tientallen genetische signalen die de aanleg voor overgewicht regelen. De erfelijke aanleg voor overgewicht zit - letterlijk - tussen de oren. Mensen bij wie zwaarlijvigheid 'in de familie' zit, hebben gek genoeg vooral anders werkende hersenen.

  Lees verder
 • Stress sloopt jonge werknemers
  15 april 2015

  Het is de belangrijkste verzuimoorzaak bij werknemers: stress. Was werkstress voorheen een probleem bij dertigers en veertigers, nu kampen ook steeds meer jonge werknemers met deze klachten.

  Lees verder
 • Maakt wandelen productiever?
  15 april 2015

  Natuurlijk is het geen nieuws dat wandelen gezond is. Echter, veel studies richtten zich op de langetermijneffecten van wandelen. In veel minder studies werd het effect van oefening op het dagelijkse humeur gemeten. En in slechts enkele studies werd gekeken naar de effecten van beweging terwijl mensen op hun werk zijn.

  Lees verder
 • Mantelzorger kent meer langdurend ziekteverzuim
  15 april 2015

  Het langdurig ziekteverzuim van medewerkers stijgt na het oppakken van mantelzorg. Vooral na twee jaar zorg.

  Lees verder
 • Standpunt NVAB-Bestuur over STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten
  15 april 2015

  In de zesde versie van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten staat volgens de auteurs de taak en functie van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten meer centraal dan in eerdere versies. Doel van de werkwijzer is het beperken van arbeidsverzuim en het bevorderen van de re-integratie, waarbij het accent ligt op het oplossen van de conflictsituatie. De werkwijzer beschrijft een beoordelende en een adviserende taak voor de bedrijfsarts bij ziekmeldingen in relatie tot arbeidsconflicten.

  Lees verder
 • Mogen werkgevers hun werknemers aanspreken op hun leefstijl?
  15 april 2015

  Werkgevers mogen best hun werknemers aanspreken op hun leefstijl als deze niet bevorderlijk is voor hun inzetbaarheid. Ruim de helft van de HR professionals heeft er geen probleem mee als een baas zich met de leefstijl van zijn medewerkers bemoeit. Dat is iets meer dan vorig jaar.

  Lees verder
 • Dure ‘weeffout’ in nieuw ontslagrecht
  15 april 2015

  Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken, hebben na 1 juli recht op een transitievergoeding. Dit zou werkgevers wel eens 150 miljoen euro per jaar kunnen kosten.

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  17 maart 2015

  Sport vaste waarde in onze maatschappij, bijdrage van Pim Mulier.

  Lees verder