Nieuwsoverzicht

 • Fika! Ga voor een verplichte koffiepauze
  15 november 2016

  Een van de belangrijkste gelukselementen in het noorden van Europa is de gemeenschapszin en solidariteit. Ook op het werk zijn collega’s erg belangrijk en juist als je het druk hebt, wil je dat nog wel eens vergeten. In Zweden hebben ze daar wat op gevonden: Fika. Fika is een ‘verplichte’ koffiepauze met je collega’s, die eraan ...

  Lees verder
 • Intrinsieke motivatie (deel 1)
  15 november 2016

  De mens is van nature een lui en hebzuchtig wezen. “Anderen” hangen op de bank, eten chips en kijken soaps. Homo economicus wordt dit mensbeeld genoemd. Jarenlang is het de basis geweest van de economische wetenschap. Uitkeringen worden gekort omdat mensen dan eindelijk van de bank komen. Bankiers krijgen bonussen omdat ze er harder van ...

  Lees verder
 • Vooroordelen over pijnbeleving bij verschillende huidskleuren
  15 november 2016

  Chronische pijnklachten kunnen één van de uitingen zijn van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Een aanwijzing voor de werkhypothese SOLK is o.a. als blijkt dat somatische pijnbehandelingen onvoldoende werken. Uit diverse onderzoeken in de Verenigde Staten blijkt dat patiënten met een donkere huidskleur systematisch minder pijnbestrijding ontvangen dan patiënten met een blanke huidskleur. Verondersteld wordt ...

  Lees verder
 • Hoe verander je het gedrag van medewerkers?
  15 november 2016

  Cultuurverandering: hoe zet je het in gang? Medewerkers vallen maar al te snel terug in vertrouwde patronen. Werk aan de ontwikkeling van het executive brein, adviseert hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn. Het executive brein is evolutionair gezien het jongste deel van onze hersenen dat zich vormde toen onze wereld steeds complexer werd en sociale vaardigheden belangrijk ...

  Lees verder
 • Manieren om burn-out op tijd te herkennen
  15 november 2016

  De signalen zijn inmiddels wel bekend: vaker ziek, hartkloppingen, dikker worden, gejaagd gevoel, kortaangebonden en cynisch reageren, vergeetachtig, domme fouten maken, chronisch vermoeid gevoel, slecht slapen, plezier en motivatie voor het werk nemen duidelijk af. U bent dan hard op weg naar een burn-out. Wat doen we eraan? Dr. Travis Bradberry, de auteur van Emotional ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  13 oktober 2016

  Verzuim stijgt weer. Het CBS heeft recent gemeld dat het verzuim in Nederland weer toeneemt (eerste kwartaal 2016 4,3% gemiddeld, verzuim 2e kwartaal 2016 hoger dan in 2e kwartaal 2015). Eén algemene verklaring waarom verzuim nu toeneemt is er niet. Mogelijk speelt een rol dat het economisch weer beter gaat. Verzuim komt niet alleen door ziekte. Sinds ...

  Lees verder
 • Bedrijfsarts gaat voortaan over preventie
  13 oktober 2016

  De ruim 1000 bedrijfsartsen in Nederland krijgen er een belangrijke taak bij. Voortaan moeten ze de werkgever ook adviseren hoe hij ziekte en uitval door het werk het beste kan voorkomen. De FNV is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer haar argumenten heeft overgenomen. Dit bleek bij de stemming over wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Preventie ...

  Lees verder
 • Boekrecensie: Geef nooit raad – Torben Bendix
  13 oktober 2016

  In de jaren ’70 ontwikkelde de Deense psychiater Torben Bendix een methode voor het behandelen van patiënten met ‘nerveuze klachten’, klachten die tegenwoordig deels onder SOLK zouden vallen. In opdracht van de Deense Artsenvereniging heeft hij deze methode in een klein boekje ‘Din nervøse patient’ uiteengezet. Zijn boek werd in 1979 vertaald in het Nederlands ...

  Lees verder
 • Duurzame inzetbaarheid (deel 2)
  13 oktober 2016

  De modellen die in de jaren zeventig in de organisatiepsychologie zijn geformuleerd voldoen niet meer om de huidige context van werk in kaart te brengen. Prof. Dr.  Jac J.L. van de Klink*, TilburgUniversity, stelt dat er, om de aspecten die belangrijk zijn voor duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen, een meer omvattend model nodig is. ...

  Lees verder
 • Percentage misdiagnose bij patiënten met SOLK
  13 oktober 2016

  Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) zijn klachten die niet volledig verklaard worden door bekende somatische pathologie. Dokters sluiten wel vaak oorzaken op hun vakgebied uit, maar zijn terughoudend om SOLK te diagnosticeren, mede vanwege het risico een somatische ziekte te missen. Hierdoor zijn de diagnostische trajecten voor patiënten met SOLK soms lang en blijft een ...

  Lees verder