Managers met slechte eigenschappen stimuleren pesten