Klachtenprocedure

Samen werken we er met onze professionals aan om jouw doelen zo optimaal mogelijk te behalen. Ervaar je knelpunten bij de behandeling, dan willen we die graag wegnemen. Heb je een klacht, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van Winnock.

Alle medewerkers van Winnock proberen de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op jouw wensen en behoeftes. Desondanks kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het zeer op prijs als je deze ervaring aan ons kenbaar maakt. Wij hechten veel waarde aan goede kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en met jouw signaal kunnen wij dan deze ook evalueren en waar nodig verbeteren.

Onze klachtenprocedure biedt je de volgende mogelijkheden:

· Je bespreekt je klacht rechtstreeks met de betrokkene(n): Je kunt jouw contactpersoon in de vestiging of het secretariaat mondeling of schriftelijk laten weten waar je ontevreden over bent. Onze medewerkers zorgen ervoor dat jouw signaal wordt opgepakt.

· Wanneer je het moeilijk vindt een klacht te formuleren en in te dienen bij een medewerker van een vestiging dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris door te mailen naar [email protected] t.a.v. klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Klik hieronder om de klachtenprocedure te bekijken.

Klachtenprocedure cliënten

Als je ontevreden bent over onze zorg- en dienstverlening of je hebt een klacht, dan verzoeken wij je vriendelijk ons dat te laten weten. Het doel van deze klachtenprocedure is om adequaat om te gaan met jouw signaal, zodat we jouw vertrouwen behouden of herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verbeterd kan worden. Deze klachtenprocedure is tot stand gekomen aan de hand van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).