AGB code

Bij het verwijzen voor behandelingen die door de zorgverzekering vergoed worden is een AGB code nodig.

Bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen hun patiënten verwijzen voor een behandeling in een ziekenhuis of medisch specialistische instelling/ZBC. De kosten van die behandeling vallen dan onder de zorgverzekering.

Om de nota van de behandeling uit de zorgverzekering te vergoeden zijn er een aantal “spelregels”. Daarom wordt de verwijzer gevraagd zijn AGB code te vermelden als een verwijzing plaatsvindt. Zo nodig kan die code in het AGB register opgezocht worden. Met de AGB code kan eenvoudig vastgesteld dat de verwijzer “bevoegd” is tot verwijzen.

Wat is een AGB code?

Er zijn AGB codes voor zorgverleners (verwijzers) en voor zorginstellingen voor praktijken. AGB staat voor: Algemeen Gegevens Beheer zorgverleners (AGB- Zorgverleners)  en is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. De zorgverlenersgegevens omvatten de algemene correspondentiegegevens en informatie over de bevoegdheid.

Per zorgverlener is er één AGB code. Enkele gegevens die worden vastgelegd, zijn:

  • Naam
  • Algemene persoonsgegevens
  • Correspondentieadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Nadere specialisatie
  • Datum bevoegd
  • Aanvangsdatum

AGB code aanvragen

Als u nog geen AGB code heeft dan kunt u dat alsnog regelen. Dat kan door op de site van AGB code een aanvraagformulier te downloaden en in te vullen.