Winnock Zorg

Winnock Zorg is een door het ministerie van VWS erkende medisch specialistische instelling. Winnock zorg biedt poliklinische revalidatiezorg, hebben bewezen ervaring en behalen duurzaam resultaat bij de behandeling van langdurige gezondheidsklachten die het functioneren belemmeren.

Winnock Zorg richt zich op klachten van bewegingsapparaat, chronische pijn- en vermoeidheid, klachten van spieren en gewrichten, en vele andere chronische klachten die het functioneren belemmeren. De behandelingen zijn intensief multidisciplinair en poliklinisch.

Ga naar www.winnockzorg.nl voor meer informatie en het verwijsformulier.

Bent u bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist?

Bezoek dan onze Winnock Zorg website.

Winnock Zorg heeft het ZKN kwaliteit keurmerk

Om u betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw  een KIWA keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden.

logo-Winnock-zorg-RGB      zkn_Keurmerk transparant