ZKN Keurmerk

Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een KIWA keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden.

Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces. ZBC en zelfstandige behandelcentra met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Wilt u meer weten over het ZKN Keurmerk bekijk dan de korte film hieronder.
Werkt de video niet? Klik dan hier >.

"Betrouwbare zorg met het ZKN keurmerk"