Vitaal te Werk

Het nieuwe preventie programma van Winnock!Logo-Vitaal-te-Werk-Vector

Voor vitalere werknemers en om uitval te verkleinen of te voorkomen.

Vitaal te Werk is een interventie voor werknemers die een verhoogd risico lopen om chronische klachten te ontwikkelen en beperkt te raken in hun functioneren. Deze werknemers voelen zich minder fit en vitaal en ervaren vaak een hoge werkdruk. Er kan sprake zijn van vermoeidheid, zich onwel of gespannen voelen, prikkelbaarheid, slecht slapen en verminderd effectief of productief werken (deze klachten kunnen wisselen). Kortom, de werknemer zit niet lekker in zijn vel en voelt zich niet vitaal! Wij betrekken de werkgever vanaf het begin bij de interventie. Door de directe communicatie met alle betrokkenen over het plan van aanpak is het een uitermate geschikt instrument om chronische klachten en/of verzuim te voorkomen.

Waarom deze interventie?

Winnock heeft een brede blik op gezondheid. Wij kijken naar fysieke, mentale als ook sociale factoren. Deze interacteren immers met elkaar. Winnock hanteert deze positieve, multifactoriële kijk op gezondheid al jaren met succes en heeft veel ervaring met het bevorderen van vitaliteit en inzetbaarheid. Deze aanpak wordt steeds vaker erkend door bedrijven, overheid, gezondheidszorg en wetenschap. In dit kader spreken die bedrijven, overheid, gezondheidszorg en wetenschap steeds meer in termen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gezondheid zien we terecht breder; fysieke, mentale en sociale factoren interacteren immers met elkaar. Bij deze interventie is de aandacht vooral gericht op wat iemand nog wel kan. Daarbij staan de eigen mogelijkheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid centraal.

Winnock zet kennis over de multidisciplinaire interventie in de revalidatie- en re-integratiemarkt ook in ter preventie.

Vitaal te Werk is een kortdurend programma waarin werknemers een vitale stap in de goede richting gaan zetten, waardoor het risico op uitval door chroniciteit verkleind wordt. Hierbij werken we aan het verhogen van de vitaliteit. Leidend zijn de doelen die uw werknemer zelf formuleert in afstemming met de inhoud van het programma en verwachtingen van u als werkgever.

Resultaat

Uw werknemer:

 • Is fitter en vitaler en daardoor beter inzetbaar
 • Herkent factoren die gezondheidsklachten en vitaliteit beïnvloeden en leert daar mee om te gaan
 • Is in staat meer eigen regie te nemen over duurzaam inzetbaar te blijven en gaat hier stappen in zetten
 • Heeft een positief effect op de werkomgeving en werksfeer

Inhoud

Het programma geeft de werknemers inzicht in de verschillende factoren die hun gezondheid beïnvloeden. Zij worden zich bewust hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen vitaliteit en weer duurzaam kunnen functioneren.

Het programma bestaat uit:

 • Een digitale intake met vragenlijsten (voor zowel werknemers als werkgever).
 • Een persoonlijke intake van de deelnemer (uw werknemer).
 • Twee aaneengesloten dagen training met multidisciplinaire begeleiding bij Winnock. De deelnemers maken aan het einde van deze dagen zelf een plan van aanpak. Dit plan wordt met een Winnock professional besproken. De deelnemers schrijven een kort verslag voor de werkgever/leidinggevende.
 • Na 3 a 4 weken volgt een dag multidisciplinaire begeleiding bij Winnock waar de voortgang wordt besproken. De continuïteit van het resultaat wordt hiermee bestendigd.
 • Een tweetal individuele e-coaching consulten behoort (indien nodig) tot de mogelijkheden.

Optioneel kan er een Medisch Consult afgenomen worden, om eventuele gezondheidsvraagstukken te bespreken. (Dit consult is geen onderdeel van deze interventie).

Voor wie?

Bij multifactoriële gezondheidsproblematiek.

Uw werknemer ervaart kortdurende klachten:

 • Voelt zich minder fit en vitaal
 • Voelt zich onwel
 • Is gespannen
 • Slaapt slecht
 • Is prikkelbaar
 • Heeft pijn
 • Is lusteloos

Uw werknemer ervaart lichte beperkingen in het dagelijks leven:

 • Is verminderd effectief of is minder productief
 • Verzuimt niet of kortdurend
 • Ervaart kortdurende beperkingen in (sociale) activiteiten
 • Wil voorkomen dat er (spoedig) langer uitval ontstaat

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan hier online of met dit formulier: Aanmeldformulier Winnock – Vitaal te Werk
Degenen die een aanmelding voor deze preventieve interventie kunnen doen, zijn:

 • De werkgever/leidinggevende
 • De bedrijfsarts
 • De werknemer

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Zie;

Factsheet Vitaal te Werk

Informatie (factsheet) om te delen met uw werknemer: Vitaal te Werk voor Werknemers

Voor de (actuele) prijs van dit programma, verwijzen wij u naar de tarieven lijst; Tarieven 2017

shutterstock_288535928

share
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone