Resultaten Winnock

Onze aanpak zorgt voor een duurzaam herstel. Dat wordt bevestigd door vele cliënten. Ook diverse onderzoeken tonen dit aan.

Zo toont onderzoek vier jaar na de behandeling aan dat:

  • 95% van de cliënten nog steeds werkzaam is
  • de aangegeven gezondheid van de cliënt gelijk is aan die van de gemiddelde Nederlander
  • het gemiddelde verzuim genormaliseerd is: van 27,6 naar 2,8 weken per jaar
  • 78% van de cliënten de gezondheidszorg niet meer nodig heeft voor de oorspronkelijke klachten

Jaarlijks evalueren we onze werkhervattingsresultaten. Deze zijn uitstekend zoals in onderstaande staafdiagram blijkt. (klik op het diagram voor een grote versie)