Resultaten Winnock

Onze aanpak zorgt voor een duurzaam herstel. Dat wordt bevestigd door vele cliënten. Ook diverse onderzoeken tonen dit aan.

Zo toont onderzoek vier jaar na de behandeling aan dat:

  • 95% van de cliënten nog steeds werkzaam is
  • de aangegeven gezondheid van de cliënt gelijk is aan die van de gemiddelde Nederlander
  • het gemiddelde verzuim genormaliseerd is: van 27,6 naar 2,8 weken per jaar
  • 78% van de cliënten de gezondheidszorg niet meer nodig heeft voor de oorspronkelijke klachten

Onze resultaten zijn uniek. 85 – 90% van onze cliënten heeft het beoogde resultaat (volledige werkhervatting in eigen werk) bereikt.

Jaarlijks evalueren we onze werkhervattingsresultaten. Deze zijn uitstekend zoals in onderstaande staafdiagram blijkt. (klik op het diagram voor een grote versie)

Jaarresultaten Winnock 2009-2014

Winnock biedt u ook financieel resultaat. De kosten van de interventie verdient u snel in veelvoud terug. In 2010 heeft Winnock voor werkgevers meer dan 20 miljoen euro ( na aftrek Winnock kosten maar nog exclusief bijdrage in de kosten van verzekering) aan verzuimkosten bespaard. Dat is gelijk aan meer dan 98.000 verzuimdagen.