shutterstock_130608956

Diensten

Winnock biedt u verschillende interventies. Deze variëren in duur, intensiviteit en vorm. Elke situatie is uniek. Daar houdt Winnock rekening mee. Bij de intensievere interventies is er een meer intensieve en langere begeleiding, ook na de start van de werkhervatting.

Als de werknemer behandeld wordt bij Winnock Zorg is voor de snelle en duurzame terugkeer in werk begeleiding van de werkhervatting nodig. Die kan door Winnock geboden worden met de module “Terug naar Werk”. Hiermee wordt u betrokken het proces, het werkhervattingsplan afgestemd en krijgt de werkgever informatie over de voortgang. Klik hier voor informatie.

Na de intake wordt het juiste behandelplan geadviseerd op basis van:

•    Duur van de klachten
•    Achterliggende problematiek
•    Huidige functioneren
•    Duur van het verzuim
•    Mate van werkhervatting

Langdurig verzuim? Vraag dan een gesprek aan!

In dit gesprek wordt het langdurig verzuim besproken en krijgt u inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen. Resultaat: u weet of u het verzuim snel kunt oplossen, of en zo ja welke actie daarbij nodig is. U beheerst uw financiële risico’s en risico’s in het kader van de Wet poortwachter en bij een eventuele WIA toets. Interesse? Neem dan contact op met één van onze klant- of relatiemanagers. Klik hier voor een overzicht.

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden medische rapportages alleen aan de bedrijfsarts, specialist en/of huisarts gestuurd.