shutterstock_130608956

Diensten

Winnock biedt u verschillende interventies. Deze variëren in duur, intensiviteit en vorm. Elke situatie is uniek. Daar houdt Winnock rekening mee. Bij de intensievere interventies is er gedurende één jaar lang begeleiding, ook na de start van de werkhervatting.

Als de werknemer behandeld wordt bij Winnock Zorg is voor de snelle en duurzame terugkeer in werk begeleiding van de werkhervatting nodig. Die kan door Winnock geboden worden met de interventie “Samen Werk(t) Duurzaam”. Hiermee wordt u betrokken het proces, het werkhervattingsplan afgestemd en krijgt de werkgever informatie over de voortgang. Klik hier voor informatie.

Na de intake wordt het juiste behandelplan geadviseerd op basis van:

•    Duur van de klachten
•    Achterliggende problematiek
•    Huidige functioneren
•    Duur van het verzuim
•    Mate van werkhervatting

Langdurig verzuim? Vraag dan een verzuimdossierscan aan!

Met onze verzuimdossierscan wordt het langdurig verzuim geïnventariseerd en krijgt u inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen. Resultaat : u weet of u het verzuim snel kunt oplossen, of en zo ja welke actie daarbij nodig is. U beheerst uw financiële risico’s en risico’s in het kader van de Wet poortwachter en bij een eventuele WIA toets. Wilt u de verzuimdossierscan aanvragen? Neem dan contact op met één van onze klant- of relatiemanagers. Klik hier voor een overzicht.

Preventie chronisch verzuim – Vitaal te Werk
Winnock biedt haar multidisciplinaire aanpak ook aan ter preventie van chronisch verzuim onder de naam “Vitaal te Werk”. In een kort programma van twee dagen en een terugkomdag kan zo voorkomen worden dat de werknemer chronische klachten gaat ontwikkelen en langdurig uit gaat vallen. Klik hier voor informatie.

Bekijk onze Dienstenkalender voor de verschillende interventies.
Lees hier meer over in onze Algemene Voorwaarden / garantieregeling.

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden medische rapportages alleen aan de bedrijfsarts, specialist en/of huisarts gestuurd.

share
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone