Winnock stapt over op een nieuwe telefooncentrale op vrijdag 25 februari

Vrijdag 25 februari a.s. gaat Winnock overstappen naar een nieuw telefooncentrale. Deze werkzaamheden vinden de gehele dag plaats.
Omstreeks 12:30 uur kan het zijn dat u ons niet via de reguliere telefoonnummers kunt bereiken.

U kunt uw vraag sturen naar Nederland@winnock.nl en wij zorgen dat uw vraag wordt doorgestuurd naar de juiste contactpersoon.
Heeft uw vraag spoed? Belt u dan naar het beschikbare noodnummer: 06-2270 1756.

Vanaf maandag 28 februari hopen wij u op volle sterkte weer te woord te kunnen staan.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip bij het ervaren van mogelijk ongemak.
Namens de directie, teamleiders en medewerkers van Winnock.