Werknemers met stress hebben grotere kans op herseninfarct