Waarom depressie juist voor middenmanagers een gevaar is