‘Terug naar Werk’ snel terug verdiend

Voor werknemers die na hun revalidatietraject* hun werk weer op willen pakken biedt Winnock de aanvullende module ‘Terug naar Werk’. Deze module:

  • loopt paralel aan het revalidatieprogramma;
  • duurt 16 weken;
  • begeleidt zowel de werknemer als de werkgever actief in het terugkeren naar werk;
  • is gericht op snelle en duurzame werkhervatting en reductie van verzuim;
  • zorgt ervoor dat de werkgever voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Kosten en terugverdientijd

De module ‘Terug naar Werk’ vraagt een eenmalige investering van de werkgever van € 1.795,- ex btw. Deze investering verdient zichzelf snel terug:

  • Het gemiddelde verzuim daalt na behandeling + aanvullende module ‘Terug naar Werk’ van 27,6 weken naar 2,8 weken per jaar
  • Dit betekent per jaar 124 dagen minder verzuim;;
  • Een dag verzuim kost al snel € 250,-;
  • De behandeling + module ‘Terug naar Werk’ bespaart de werkgever per jaar 124 x € 250,- = € 31.000,-;
  • De module ‘Terug naar Werk’ is al terug verdiend bij 8 dagen minder verzuim.

Verwijzen

Verwijzen naar Winnock kan via winnock.nl/werknemer-aanmelden. Op uw aangeven ontvangt de werkgever van ons een verzoek voor akkoord voor de module ‘Terug naar Werk’. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor een toelichting of nadere kennismaking.     

 

* Winnock is in 2021 wederom gecontracteerd door alle zorgverzekeraars in Nederland voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg.