Bent u huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist?

Heeft uw cliënt lichamelijke en/of psychische klachten, waarvoor eerdere behandelingen onvoldoende hebben geholpen? Wij helpen uw cliënt middels een intensieve en effectieve behandeling, zodat hij of zij weer gezond kan functioneren.

Ook kunnen we post-Covid-19 cliënten behandelen die langer dan 3 maanden aspecifieke klachten houden zoals vermoeidheid, deconditionering, pijn, beweegproblemen of milde cognitieve klachten.

Dreigt uw cliënt door de klachten uit te vallen op werk of verzuimt deze al enige tijd? Een volledige en duurzame werkhervatting is ons doel. Met onze unieke aanpak en een nauw samenwerkend team van professionals ondersteunen we uw cliënt om weer gezond te functioneren en opnieuw tot volledige werkhervatting te komen. Ook betrekken we de partner, een familielid of een ander belangrijk persoon bij het traject. Bij de aanpak ligt de nadruk op intensiteit, stapsgewijze opbouw, en het doorbreken van patronen. We zetten de cliënt in zijn of haar kracht zodat hij/zij de regie weer kan pakken en leert om onafhankelijk van de klacht te functioneren.

Als er geen indicatie is voor een revalidatiebehandeling, maar uw cliënt wel baat kan hebben bij onze aanpak, kijken we met ons team van professionals of een ander traject passend is. Uiteraard leggen we ons advies aan u voor zodat we in gezamenlijkheid tot een weloverwogen besluit kunnen komen.

De resultaten

Onze aanpak zorgt voor een duurzaam herstel. Dat bevestigen vele cliënten die wij in de afgelopen 30 jaar hebben begeleid.
Ook diverse onderzoeken tonen dit aan. Zo toont onderzoek aan dat vier jaar na de behandeling:

 • 85% van onze cliënten nog steeds werkzaam is
 • de aangegeven gezondheid van de cliënt gelijk is aan die van de gemiddelde Nederlander
 • het gemiddelde verzuim genormaliseerd is: van 27,6 naar 2,8 weken per jaar
 • 78% van onze cliënten de gezondheidszorg niet meer nodig heeft voor de oorspronkelijke klachten

Onze resultaten zijn uniek. 85% van onze cliënten heeft het beoogde resultaat bereikt.

Insluitcriteria

Om voor  het revalidatietraject van Winnock in aanmerking te komen, zijn de volgende insluitcriteria voor de zorgverzekeraar van belang:

 • De klachten en/of beperkingen zijn (dreigend) chronisch, of bestaan c.q. langer dan drie maanden.
 • Er is multifactoriële problematiek aanwezig.
 • De klachten beperken het functioneren.
 • De medische diagnostiek is afgerond en er is geen curatieve behandeling nodig of mogelijk.
 • Een behandeling in de eerste en/of tweede lijn heeft geen of onvoldoende resultaat geboden.
 • Er is een ongunstige prognose zonder inzet van een gedragsmatige multidisciplinaire revalidatieaanpak.
 • Het doel van de behandeling is het optimaliseren en/of volledig herstel van functioneren.

Klik hier om te zien welke klachten we behandelen.

Betrouwbare dienstverlener

ZKN heeft in samenwerking met het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Klinieken met een ZKN Keurmerk voldoen aan zeer strenge eisen. ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken krijgen alleen het ZKN Keurmerk als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een KIWA-keuring plaats om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Onze vestigingen hebben het ZKN Keurmerk. U kunt er dus van uitgaan dat uw cliënt bij ons in goede handen is.

Erkende instelling

We hebben tien  vestigingen verspreid over Nederland. Er is dus altijd een vestiging in de buurt waar uw cliënt naartoe kan. Onze vestigingen zijn door het ministerie van VWS erkende medisch specialistische instellingen voor poliklinische revalidatiezorg. Op basis hiervan hebben we afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Verzekerd van goede zorg

We hebben met alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor vergoeding van de revalidatiebehandelingen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft uw cliënt een verwijzing nodig van u. Wilt u uw cliënt ondersteunen met de volgende stap naar gezond functioneren? Verwijs uw cliënt dan naar Winnock.

Nascholing van Winnock

Interesse in een nascholing?