“Samen met Winnock helpen we onze werknemers ieders talenten en kwaliteiten optimaal te benutten”

Wanneer er disbalans ontstaat tussen werk- en persoonlijke omstandigheden is iemand niet meer in staat zijn werk naar ieders tevredenheid uit te voeren. Zo kunnen langdurige gezondheidsklachten ontstaan, die het functioneren belemmeren.

Dit uit zich tevens vaak in (kort of langdurig) verzuim. Daarom hebben we bij Heembouw veel aandacht voor de intrapersoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Allereerst omdat vertrouwen, betrokkenheid en openheid dé basis is om met elkaar onze organisatiedoelstellingen te behalen en ten tweede omdat we willen helpen om het probleem bij de kern aan te pakken. Hiervoor werken we samen met Winnock en zijn we in staat om werknemers duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Laatst was er een projectleider die al geruime tijd een tekort aan slaap ervaarde. Hierdoor kon hij het werk niet meer aan, kreeg hij minder vertrouwen in zijn eigen kunnen, werd steeds meer prikkelbaar en kreeg steeds vaker zijn werk niet naar zijn tevredenheid af. Pas door afwezigheid in verband met lichamelijke klachten en gesprekken met P&O  kwam hij erachter dat zijn batterij ver leeg was. In een Winnock-traject met een intensieve fase van twee weken, is hij gaan zoeken naar de factoren die zijn klachten in stand houden en heeft hij handvatten gekregen om ander gedrag aan te leren om de balans te herstellen. Uiteindelijk bleek dat hij op de verkeerde plek zat: hij vond het inhoudelijke technische aspect leuk, maar de organisatie daarvan en de bijkomende verantwoordelijkheden lagen hem minder. We hebben hem na deze conclusie intern begeleid naar een beter passende functie dat hem wel energie gaf. Zo proberen we samen met Winnock onze werknemers te helpen en eenieders talenten en kwaliteiten optimaal te benutten. We creëren zo een plezierige werkplek wat de werkdruk zeker ten goede komt.