VAR

De Vragenlijst Arbeid Re-integratie (VAR)

Het opsporen van onderliggende factoren die de klachten bepalen gebeurt bij Winnock met een speciaal ontwikkeld meetinstrument. Hiermee worden de factoren gemeten die een risico voor verzuim vormen. Dit meetinstrument, is de zogenaamde VAR (Vragenlijst Arbeids Re-integratie) en meet op basis van psychosociale factoren.

De vragenlijst is ontwikkeld op basis van theorievorming, literatuuronderzoek en voorstudies in de klinische praktijk. Op basis van prognostische factoren van arbeidsverzuim en de ontwikkeling van acute naar chronische klachten zijn prototypische schalen van de VAR opgesteld.

De VAR telt 72 items verdeeld over 7 schalen:

 1. Depressie
 2. Klachteninterferentie
 3. Werkdruk
 4. Lage arbeidssatisfactie
 5. Onzekerheid
 6. Perfectionisme
 7. Belastende thuissituatie.

Deze schalen zijn verdeeld over vijf domeinen van prognostische factoren:

 • Klachten (depressie, moeheid, distress)
 • Cognities over de klachten (fear-avoidance beliefs) (bewegingsangst, interferentie klachten en werk, eigen prognose)
 • Werk (arbeidssatisfactie, regelmogelijkheden, werkdruk, sociale steun leidinggevende, sociale steun collega’s)
 • Persoonskenmerken (sociale angst, gedrevenheid, perfectionisme)
 • Thuissituatie (belastende thuissituatie)

Het uitgangspunt van de VAR is dat deze vragenlijst inzetbaar moet zijn bij een brede groep patiënten die om uiteenlopende redenen en klachten uitvallen op het werk. De resultaten van een onderzoek tonen aan dat deze opzet geslaagd is. Download hier > het complete artikel over dit onderzoek.