Update Winnock in coronatijd

Met deze update informeren we u met een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Goede bereikbaarheid
Winnock vindt het belangrijk om ook in deze tijd van coronavirusmaatregelen operationeel en goed bereikbaar
te zijn voor haar cliënten, werkgevers en (bedrijfs)artsen. Alle vestigingen blijven dan ook, hetzij in kleine formatie, bemand. Voor de overige Winnock medewerkers is een veilige thuiswerkplek geregeld.

Continuïteit van de behandeling
Voor de behandeling geldt, dat Winnock het belangrijk vindt dat de continuïteit van de behandeling gewaarborgd blijft,
ondanks de beperkingen van de coronavirusmaatregelen. Winnock heeft hierbij als uitgangspunt het zo zorgvuldig mogelijk
voortzetten van de lopende behandelingen, onder andere door gebruik te maken van telefonie en Zoom (via een betaald
en extra beveiligd account).

Nieuwe cliënten
Ook voor nieuwe cliënten geldt dat de behandeling op een aangepaste wijze wordt aangeboden, gebruik makend van
digitale middelen zoals Zoom. Deze aanpassingen gelden voor alle fases van de behandeling: de kennismaking, het multidisciplinair onderzoek, de startfase, de intensieve fase, de opbouwfase
en de begeleiding bij de werkhervatting (Terug naar Werk).

Steun Zorgverzekeraars
Winnock voelt zich gesteund door de zorgverzekeraars en dat sterkt ons om deze tijd met elkaar door te komen. Dat biedt
ons de mogelijkheid om ons huidige programma in aangepaste vorm voort te kunnen zetten. Medewerkers die verzuimen kunnen dus nog steeds worden aangemeld.