Te veel piekeren levert ook lichamelijke klachten op