Santrion

Santrion is een samenwerking tussen Pim Mulier, Winnock en LTC. De bedrijven bieden oplossingen op het thema duurzame inzetbaarheid, toegespitst op herstel, preventie en groei.

Ze spreken aan op zelfredzaamheid, gaan uit van eigen verantwoording en vertrouwen, werken ervaringsgericht en maken resultaatafspraken, hebben 30 jaar ervaring, werken op medewerker-, leidinggevende én organisatieniveau en de aanpak is door onderzoek bewezen. Dit levert duurzaam minder verzuim, hogere productiviteit en vitale medewerkers op.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pim Mulier, Winnock en/of LTC.

Vooruitstrevend en succesvol in preventie

We bieden bewegingsprogramma’s en gezondheids- management. We verbeteren fitheid en werken aan een actieve leefstijl. We houden mensen in balans en verbeteren de fysieke en mentale mogelijkheden.

Bewezen in duurzaam herstel van gezond functioneren

We herstellen het arbeidsvermogen van medewerkers die lang last hebben van gezondheidsklachten en daardoor belemmerd worden in hun functioneren of hun inzetbaarheid.

Voor een doorvoelde en blijvende gedragsverandering

Wij vergroten de veerkracht van mensen en versterken de binding binnen organisaties. Met onze trainingen, coaching en maatwerkprogramma’s ontwikkelen we meer bewustzijn, inzicht en vernieuwing.