Protocol bij COVID-19 besmetting

De informatie op deze pagina is bedoeld voor deelnemers en/of cliënten van een groepsbehandeling die na de ontmoeting besmet blijken te zijn met het coronavirus. We vragen om uw medewerking, zodat de mensen met wie u in contact bent geweest tijdens de groepsbehandeling op een juiste manier worden geïnformeerd. Uw medewerking is op geheel vrijwillige basis en wordt zeer op prijs gesteld, omdat u zo anderen kunt helpen.

Wat vragen wij u (vrijwillig) te doen?

Als u bent besmet met het coronavirus vragen we u om contact op te nemen met een geselecteerd team van bedrijfsartsen. Wij benadrukken dat u contact legt op vrijwillige basis.

De bedrijfsarts kan anderen met wie u contact heeft gehad in de besmettelijke periode informeren om oplettend af te wachten. Het gaat dan om contacten met wie u meer dan 15 minuten in één ruimte (op meer dan 1,5 meter afstand) tijdens de groepsbehandeling of training verbleef in de periode tot 2 dagen voordat u klachten kreeg.

Het informeren van de (lijn)manager gebeurt alleen nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. Hierbij wordt uw naam niet vermeld.

Verlenen van toestemming

De bedrijfsarts zal u vragen de volgende toestemming te verlenen en dit aan de bedrijfsarts per email te bevestigen:

“Hierbij geef ik toestemming dat de (lijn)manager van de organisatie waar ik een groepsbehandeling volgde wordt geïnformeerd. Hierbij wordt mijn naam niet vermeld. Het doel is dat ik wil dat deelnemers alert zijn bij beginnende symptomen en zich ook direct laten testen. Ik geef aan u, bedrijfsarts, toestemming de informatie over de groep door te sturen aan de betreffende (lijn)manager.

Het gaat om de volgende groepsbehandeling:

  • naam zorgorganisatie (…)
  • op de locatie (….)
  • de laatste datum van de groepsbehandeling of training was (…)
  • bij behandelaar of trainer (….)

U kunt dit toestemmingsdocument invullen en per mail bevestigen aan de bedrijfsarts.
Download het toestemmingsdocument hier.

Na uw toestemming informeert de bedrijfsarts de (lijn)manager van Winnock. Hierbij wordt uw naam niet vermeld.

De (lijn)manager zal worden geïnformeerd met de volgende tekst:

“Een persoon heeft mij benaderd. Bij deze persoon is een besmetting met Covid-19 vastgesteld aan de hand van een test. Hierbij treft u de gegevens over de locatie, meest recente datum van het contact en de naam van de groepsbehandelaar. Dit geldt voor de periode tot 2 dagen voordat de klachten ontstonden en de persoon mogelijk besmettelijk was. Het gaat dan om een verblijf in één ruimte voor meer dan 15 minuten tijdens een groepsbehandeling. Deze persoon heeft mij verzocht u te informeren en verzoekt of u per ommegaande de personen van de groepsbehandeling wilt informeren met de volgende toelichtende tekst:

“Een persoon met wie u tijdens een groepsbehandeling langer dan 15 minuten in één ruimte was, heeft via de bedrijfsarts gevraagd u te informeren. Er is geen reden voor paniek. U heeft namelijk minimaal 1,5 meter afstand aangehouden. In dat geval is er een zeer geringe kans op besmetting met Covid-19. Toch wijzen we u op het protocol van het RIVM. Zo kunt u extra alert zijn op beginnende symptomen. Lees dit protocol goed door.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn deze persoon erkentelijk voor dit vrijwillige attente initiatief. Zo helpen we elkaar.”

Uw vertrouwenspersoon bij Covid-19 besmetting

U heeft toegang tot een extra service als er binnen 14 dagen na deelname aan een groepsbehandeling wordt vastgesteld met een test dat u bent besmet met het coronavirus. U kunt dan vertrouwelijk contact opnemen met een speciaal geselecteerde onafhankelijke bedrijfsarts die niet is betrokken bij uw behandeling. Deze kan uw vragen beantwoorden.

Voor een telefonische afspraak met de bedrijfsarts in het kader van een vastgestelde besmetting met het coronavirus, kunt u contact opnemen met: 088 – 2778860. Vermeld bij het maken van de telefonische afspraak dat u een servicegesprek voor groepsbehandeling aan wilt vragen.

Vragen en informatie

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelaar van Winnock.