Peter Burm, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak Netwerk

Peter Burm is bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak en werkzaam voor team Onderwijs Zorg van de Zaak. We vroegen hem naar zijn ervaringen met Winnock. Het schetst een goed beeld vanuit een verwijzer van de resultaten die de professionals van Winnock leveren.

Peter verwijst regelmatig naar Winnock. Toen hij in 2001 dit vak inrolde, zat het Rug Advies Centrum locatie Nijmegen aan de andere kant van de weg. De contacten zijn destijds eenvoudig gelegd en hij heeft vanaf het begin goede ervaringen opgedaan en dan ook regelmatig naar Winnock / RAC verwezen. Peter verwijst sowieso naar verschillende Winnock locaties in het land en hij vindt in grote lijnen de samenwerking vergelijkbaar en goed te noemen.

Door de jaren heeft hij diverse collega’s van Winnock gezien en gesproken. “Ik vind ze erg professioneel, ze hebben veel kennis in huis en ze zijn in principe altijd bereid om te overleggen.“

Een aandachtspunt is wel de schriftelijke rapportage en dan vooral de snelheid van versturen. Hij is tevreden over het verslag van het MDO;  goed leesbaar en goede onderbouwing. Belangrijk vindt hij vooral de rapportage na de intensieve fase, omdat hij de module terug naar werk inzet voor de re-integratie. “Deze wil ik dus graag snel na de intensieve fase ontvangen.”

Hij legt uit dat sommigen van de diverse onderwijsklanten waarvoor hij werkt, een werkgeversverzekering (Livvit pakket) hebben. De werkgeversmodule kan dan tegen een gereduceerd tarief ingekocht worden. “Nu ik al diverse jaren voor deze klanten werk,  kent zowel de werkgever, maar ook al diverse medewerkers het revalidatietraject bij Winnock. Dat maakt het voor mij makkelijker om dit traject aan te bevelen.”

De meeste cliënten kijken positief tegen het traject bij Winnock aan. Soms spreekt hij een cliënt die na een jaar of langer een terugval heeft. Vaak koppelen cliënten hem terug dat ze in zulke situaties de Winnock map erbij pakken om de adviezen nog een keer terug te lezen.

Tenslotte licht Peter zijn werkwijze toe: “Als een medewerker een behandeltraject doorloopt bij een therapeut / psycholoog / arts, maar het resultaat blijft achter, denk ik altijd een mogelijkheid om Winnock in te schakelen. Ik inventariseer wederom de problematiek en als ik tot de conclusie kom dat er sprake is van problematiek op meerdere niveaus,  bespreek ik de verwijzing naar Winnock met de cliënt. Het is dus voor de verwijzer belangrijk om te weten aan welke criteria voldaan moet worden om tot een verwijzing te komen. In welke mate deze bij de verwijzers bekend zijn, kan ik niet aangeven. Wellicht helpt het om hier meer kenbaarheid aan te geven.”

Wilt u ook verwijzen naar Winnock?