Terug naar Werk

Een module voor werkgever én werknemer die er voor zorgt dat je weer met vertrouwen en plezier aan het werk kan gaan.

Het is aangetoond dat werk belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom is het goed om actie te ondernemen als werken niet meer of niet zo goed meer lukt. De module Terug naar Werk sluit aan bij het revalidatietraject van Winnock Zorg. Deze module maakt het mogelijk dat je niet alleen privé, maar ook in je werk weer optimaal kan gaan functioneren. Je werkgever wordt, indien je daar als werknemer toestemming voor hebt gegeven, nauw bij het traject betrokken. Door de directe communicatie tussen alle betrokkenen wordt de re-integratie een gezamenlijke inspanning, waardoor de kans op een duurzaam positief resultaat aanzienlijk vergroot wordt.

TnW (Terug naar Werk) is gericht op het (eigen) werk. Jij wordt daarin intensief begeleid door onze re-integratiedeskundige. Ook jouw werkgever wordt door onze re-integratiedeskundige vanaf het begin van het revalidatietraject betrokken in het proces.

Met ‘Terug naar Werk’ kun jij weer voldoening halen uit je dagelijkse werkzaamheden!

Werknemersbetrokkenheid
Gedurende het hele behandelprogramma zijn er individuele coaching momenten en groepssessies gericht op werk.

Werkgeversbetrokkenheid
Jouw verwachtingen en die van je werkgever met betrekking tot het resultaat van de begeleiding worden vooraf op elkaar afgestemd. De werkhervattingsplannen worden, na de intensieve fase, gezamenlijk besproken en afspraken hieromtrent vastgelegd. Het traject wordt afgesloten met een afrondende bespreking waarin eventuele aandachtspunten voor het duurzaam houden van het bereikte resultaat worden besproken. Jij en jouw werkgever ontvangen een schriftelijke terugkoppeling van de gezamenlijke gesprekken.

Werkhervattingsplan / werkplan
Het (concept) plan dat je met ondersteuning van onze re-integratiedeskundige maakt tijdens de intensieve fase van het behandelprogramma wordt gezamenlijk besproken, afgestemd en definitief gemaakt.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts is (meestal) de verwijzer, deze blijft betrokken bij het behandelprogramma. Indien nodig is er overleg, ook ontvangt de bedrijfsarts een afschrift van de schriftelijke terugkoppelingen.

Wil jij weer met een goed gevoel aan het werk gaan?
Neem dan even contact op met je werkgever of bedrijfsarts voor een doorverwijzing. Je mag ook met ons contact opnemen voor meer informatie.

Wil je deze informatie als PDF downloaden? Open hier de PDF ‘Terug naar Werk’