shutterstock_288535928

De resultaten

Onze aanpak zorgt voor een duurzaam herstel. Dat wordt bevestigd door vele cliënten.

Ook diverse onderzoeken tonen dit aan. Zo toont onderzoek aan dat vier jaar na de behandeling van de cliënten:

•    95% nog steeds werkzaam is
•    De aangegeven gezondheid van de cliënt gelijk is aan die van de gemiddelde Nederlander
•    Het gemiddelde verzuim genormaliseerd is:
•    van 27,6 naar 2,8 weken per jaar
•    78% de gezondheidszorg niet meer nodig heeft voor de oorspronkelijke klachten

Onze resultaten zijn uniek. 85 – 90% van onze cliënten heeft het beoogde resultaat (volledige werkhervatting in eigen werk) bereikt.