Combifunctie bewegingsdeskundige / re-intergratiedeskundige

Er zijn op dit moment geen vacatures. Open sollicitaties zijn altijd welkom via vacature@winnock.nl

 

Combifunctie bewegingsdeskundige / re-integratiedeskundige
De bewegingsdeskundige/re-integratiedeskundige heeft zowel de werkzaamheden van de bewegingsdeskundige (fysiotherapeut) als die van re-integratiedeskundige in het takenpakket. Hij of zij begeleidt, samen met de overige leden van het multidisciplinaire team, cliënten in hun proces naar herstel van gezond functioneren en bij herstel van participatievermogen. De hervatting van (eigen) werk is daar veelal onderdeel van.  Vanuit hun specifieke deskundigheid dragen de behandel;teamleden  bij aan dit proces door het bieden van inzicht aan de cliënt, leren klachtenonafhankelijk te functioneren, te denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen, het ontwikkelen van een onbevangen bewegingspatroon en coaching en begeleiding richting participatie in de maatschappij waarbij werkhervatting veelal doel is. Dit in samenspraak met de cliënt, de verwijzer en de werkgever.

Taakomschrijving
De taakomschrijving van een bewegingsdeskundige/re-integratiedeskundige omvat onder andere:

  • Het geven van theoretische en ervaringsgerichte groepssessies op basis van cognitief gedragsmatige principes;  Het afnemen van arbeidsanamneses en verslaglegging hiervan;
  • Het faciliteren en bewaken  van de interventie (voortgang);
  • Het coachen van cliënten bij het opstellen en uitvoeren van hun te bereiken participatiedoel en het werkhervattingsplan (dit is gebaseerd op gedragsmatige principes).
  • Het relatiebeheer met klanten van de vestiging, contacten onderhouden met verwijzers, werkgevers en opdrachtgevers;
  • Het uitvoeren van werkbezoeken;
  • Het begeleiden van cliënten (zowel groepsgewijs als individueel) in de trainingszaal


Functie- / Ervaringseisen

Een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie. Ervaring of opleiding in de re-integratiesector is een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Winnock biedt je een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving met collegiale ondersteuning, een interne opleiding en een persoonlijke coach. Het salaris en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn passend.

Indien je interesse hebt in deze functie ontvangen wij graag jouw sollicitatie met uitgebreid cv per mail via vacature@winnock.nl of per post op onderstaand adres. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Monique van Leysen via vacature@winnock.nl.

Winnock Nederland 
t.a.v. Human Talent
De Dreef 2
3706 BR Zeist
Tel: 088 - 9466 600
Fax: 088 - 9466 601
www.winnock.nl