Missie en visie

Missie

Winnock biedt mensen met gecompliceerde gezondheidsproblematiek een nieuw perspectief. Dit door herstel van klachtenonafhankelijk functioneren in werk en/of maatschappij, waarbij talenten, krachten en mogelijkheden zoveel mogelijk benut worden.

Wij worden gedreven door de overtuiging dat iedereen de potentie heeft om de eigen talenten, krachten, mogelijkheden en kansen te benutten.

Visie

Onze visie op functioneren
Langdurige gezondheidsklachten worden door meerdere factoren en door de invloed van de omgeving in stand gehouden. Het functioneren wordt daardoor beperkt. Door gedachten en overtuigingen en daarmee samenhangende onzekerheid en angst dat klachten verergeren, ontstaat vermijding van activiteiten. Mensen komen zo in een negatieve spiraal. De wijze waarop de omgeving hiermee omgaat, versterkt dit proces.

Ziekte hoeft echter niet te betekenen dat iemand niet meer kan functioneren. De wijze waarop iemand hiermee omgaat, wisselt sterk. Belangrijk voor het herstel is inzicht en bewustwording. Dit proces van bewustwording is leidend. Sneller inzicht wordt verkregen via een groepsgerichte aanpak. Cliënten leren van elkaar. Ze ervaren dat door anders om te gaan met klachten gezond functioneren weer mogelijk is. Door inzicht te bieden en door het nemen van eigen verantwoordelijkheid te stimuleren wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot.

Onze visie op behandelen
Wij beogen kosteneffectieve, passende zorg voor cliënten met langdurige klachten en beperkingen. We hanteren daarbij de principes van stepped care en doelmatige zorg. We werken met evidence en practice based protocollen en wetenschappelijk bewezen methodieken. Daarbij hanteren we de protocollen en richtlijnen van de beroepsgroepen en eigen protocollen en richtlijnen. Wet- en regelgeving wordt in acht genomen. De voortgang en het resultaat van behandelingen evalueren we systematisch. Met de uitkomsten kunnen we tijdig bijstellen. Het resultaat is duurzaam.

De cliënt staat centraal. De specialisten van het multidisciplinaire team hebben een open houding en sluiten aan bij de vraagstelling en gezondheidsbeleving van de cliënt. We stimuleren de cliënt om zelf doelen te stellen voor het functioneren. De fysieke belastbaarheid verhogen we met een opbouwprogramma (graded activity). De cognitieve en mentale belastbaarheid wordt vergroot door psychologische interventies gericht op het verhogen van persoonlijke effectiviteit. De behandelingen zijn intensief en integraal multidisciplinair. De directe omgeving van de cliënt wordt actief betrokken in het behandelproces.

Onze visie op werk
Ten slotte onderkennen we het belang van werk voor ieder mens. Werk is onlosmakelijk verbonden met welbevinden. Verlies van werk leidt tot meer en eerder ontstaan van gezondheidsklachten. Voor herstel van gezondheid is het betrekken van de werksetting en terugkeer naar werk van wezenlijk belang. We bieden multidisciplinaire begeleiding. Door de juiste disciplines in intensieve, onderlinge afstemming samen te laten werken pakken we alle factoren aan die de klachten bepalen. Zo bewerkstelligen we terugkeer naar normale activiteiten.