Omgaan met stress op je werk – deze 2 factoren blijken het geheim

Flink moe zijn na je werk, het mag best een keer. Gebeurt het regelmatig – en voel jij je daarbij ook nog gespannen – dan behoor je wellicht tot de 87% die lijdt aan overmatige werkstress, zegt dit vooraanstaand HR bureau. Hoe je daar vanaf komt? Door te zorgen dat deze 2 factoren stabiel zijn (3 tips vertellen je hoe).

Wat je leert in dit artikel

In de komende 7 tot 8 leesminuten ontdek je via een aantal schokkende cijfers dat je geen zacht ei hoeft te zijn om ten prooi te vallen aan overmatige werkstress. Daarnaast leer je de twee factoren kennen die bepalen of jij te maken krijgt met deze werkstress en – in het geval dat je er aan lijdt – hoe je daar vanaf komt met 3 praktische tips.

Wat je daar aan hebt

Iedereen ervaart wel eens stress, zeker op het werk – maar zodra jij inziet dat een hoge mate van stress nooit de norm mag zijn op de werkvloer, kan er iets veranderen:

 • Je zet een hogere kwaliteit neer in je werk doordat je minder fouten maakt.
 • Je ervaart een groter werkplezier en zit hierdoor beter in je vel.
 • Je verkleint drastisch de kans op overspannenheid of burn-out.
 • Je leert jouw grenzen aangeven waardoor je sterker in je schoenen komt te staan.
 • Je werkt efficiënter waardoor je meer gedaan krijgt, zonder al die stress.

Hoe je dat doet

We starten met een onderzoek, uitgevoerd door een toonaangevend HR bureau, dat jou door middel van keiharde cijfers laat zien dat werkstress niet zo onschuldig is als dat het lijkt. Vervolgens ontdek je wat de 2 factoren zijn die bepalen in hoeverre jij gevoelig bent voor deze werkstress – en indien de test aangeeft dat jij eraan lijdt – welke 3 stappen je kunt ondernemen om daar korte metten mee te maken.

Maar eerst:“58% werkstress door te hoge werkdruk” – zegt onderzoek

Op de vraag “Hoe gaat het met je?” antwoord jij steevast: “druk!”. Je bent immers een bezige bij die verschillende balletjes in de lucht houdt. Dat je daardoor regelmatig gestrest voelt, neem je voor lief – er wordt nou eenmaal veel van je verwacht.

Dat begrijpen we. Jij wil je baas graag laten zien dat dat project bij jou in goede handen is (ook al maak je daardoor extra uren) – toch is het verstandig om eens kritisch te kijken naar de druk die op je rust.

Een beetje werkstress is namelijk helemaal niet zo erg. Het zorgt ervoor dat jij alert blijft en kan de nodige druk geven om jouw beste beentje voor te zetten. Teveel ervan – overmatige werkstress – dat wil je niet.

Dat zegt ook HR bureau Hays;

Aangezien het aantal burn-outs lijkt te stijgen in aantallen, besloten ze een onderzoek uit te laten voeren om eens een goed beeld te krijgen van de mate van stress op de Nederlandse werkvloer.

In het onderzoek, werd de werkstress van een representatieve doelgroep van meer dan 1000 werkenden Nederlanders van 18 jaar en ouder gemeten – en de resultaten zijn noemenswaardig:

87% van de ondervraagden ervaart enige vorm van stress op het werk.

Van deze groep erkent 58% dat deze werkstress te wijten valt aan een te hoge werkdruk.

 • Hoge verwachtingen stellen aan zichzelf staat op de tweede plaats als veroorzaker van stress, met maar liefst 41%.
 • Te weinig of géén ondersteuning van collega’s of management is in 36% van de gevallen de reden.
 • Onvoldoende balans in werk/privé wordt als laatste reden aangegeven, 34%.

Ook is er een verschil op te merken in de mate van werkstress tussen verschillende opleidingsniveaus.

 • Zo blijkt 93% van de hoogopgeleiden vaker last te hebben van stress en ervaren ze eerder een hoge werkdruk.
 • Bij de midden- en laagopgeleiden daalt dit percentage richting 82%
 • Daarnaast geeft 13% van de hoogopgeleiden aan dat de werkdruk chronisch te hoog is, niet alleen sporadisch. Bij midden-en laagopgeleiden is dit 8%.

De leeftijd van de werknemer lijkt ook mee te spelen:

 • 92% van de werknemers tussen de 30 en 39 jaar geven het vaakst aan werkstress te ervaren, tegenover 85% in andere leeftijdscategorieën.

Deze resultaten hebben bovendien effect op het werkleven van de onderzochte werknemers:

Ruim 19% heeft zich wel eens ziek gemeld vanwege stress. Zorgwekkend is dat ruim een derde van de werkenden daadwerkelijk meerdere malen heeft overwogen om door overmatige werkstress ontslag te nemen – 19% deed het daadwerkelijk.

Kwalijke zaak dus, stress op je werk. Het lijkt wellicht onschuldig, even een uurtje langer blijven, toch dat project oppakken of samenwerken met die vreselijke collega – maar voordat je het weet, verandert die gezonde druk die je daarbij voelt in overmatige werkstress.

Dat heeft zo zijn gevolgen:

 • Een te hoge dosis stress is namelijk funest voor de kwaliteit van je werk; je maakt sneller fouten en hebt minder plezier in het uitvoeren van je functie.
 • Daarnaast is langdurig omgaan met druk ongezond; het gaat ten koste van je werkplezier, je zit minder lekker in je vel en je hebt eerder kans op werkgerelateerde ziekten, zoals overspannenheid of een burn-out.

Dat wil je niet.

Jouw werkstress is afhankelijk van deze 2 factoren

“Zal best, maar ik ben geen watje of zachtgekookt ei. Werkstress heeft geen vat op mij.”

Al ben je de grootste, sterkste en luidst brullende kantoortijger – ten prooi vallen aan overmatige werkstress is niet alleen weggelegd voor zachte eieren. Integendeel:

Vaak branden juist de mensen die altijd net dat beetje extra geven als eerst op.

Wanneer en óf dat gebeurt, is afhankelijk van de mate waarin twee factoren stabiel blijven; je belasting en je draagkracht.

 • Je belasting – externe factoren voor stress

Het betreft vaak de hoeveelheid werk die je moet verrichten, de moeilijkheidsgraad ervan, hoe er verwacht wordt dat je ermee omgaat, maar ook wat er zich in je privé leven afspeelt.

Denk hierbij aan een opleiding die je naast je baan doet, de reorganisatie die plaatsvindt op je werk of een roerig privéleven door een verhuizing, scheiding of nieuw gezinslid.

 • Je draagkracht – interne factoren voor stress

Dit draait om jou als persoon. Je opleiding, je (werk)ervaring, capaciteiten, vaardigheden en je algehele conditie spelen hierbij een belangrijke rol: ben jij in staat het gevraagde werktempo en werkhoeveelheid te leveren binnen de beschikbare tijd?

Jouw werkstress zal namelijk aanzienlijk verhogen zodra de taak, functie of baan simpelweg jouw capaciteiten overstijgen.

Deze draagkracht kan per periode verschillen; een griepje bijvoorbeeld, verlaagt de draagkracht tijdelijk.

Zijn de factoren beneden peil, dan heb je jouw grens bereikt en ligt overmatige werkstress op de loer. De volgende symptomen kunnen dan optreden:

 • Lichamelijke symptomen: duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, maag- en darmklachten of een verhoogde bloeddruk.
 • Psychische symptomen: gespannenheid, snel geïrriteerd, schrikachtig, een opgejaagd gevoel, somberheid, neerslachtigheid of een gevoel van machteloosheid.
 • Gedragsmatige symptomen: hyperactiviteit, niet kunnen ontspannen, te veel eten, overmatig alcohol-, medicijn- of drugsgebruik, piekeren, verminderen van sociale contacten, vertonen van uitstelgedrag of een afstandelijke houding richting collega’s of baas.

Een hele waslijst aan dingen die jij dus niet wil.

Merk je dat jij een aantal van deze symptomen vertoont, dan lijkt die gezonde stress toch niet zo onschuldig als je dacht en is de kans groot dat je te maken hebt met overmatige werkstress.

Om hierachter te komen kun je gratis de “Sneltest Werkdruk”, opgesteld door het FNV, uitvoeren.

De test, die niet meer dan een paar minuten van je tijd vraagt, meet de mate van werkstress aan de hand van de stabiliteit van de twee factoren (belasting en draagkracht).

Gezonde druk of overmatige werkstress? – Test het hier

De test werkt daarom met 2 invalshoeken: ben jij in staat de gevraagde werkzaamheden uit te voeren in de beschikbare tijd én hoe zit het met jouw herstel ná werktijd; in hoeverre ben je vermoeid na het werk en kun je voldoende herstellen?

De door jou gegeven antwoorden leiden je vervolgens naar een stoplichtmodel, waarbij de uitkomst groen, oranje of rood is. In dat laatste geval, een rood stoplicht, heb je inderdaad te maken met overmatige werkstress. Je zult dan actief veranderingen moeten aanbrengen in je belasting en draagkracht…

Verlaag je belasting en vergroot je draagkracht … dat kan, met deze tips:

 1. Kies voor kwaliteit

Jij bent doorgegroeid naar een nieuwe functie – een tijdje geleden eigenlijk al, maar toch lijken sommige collega’s dat niet te bevatten. Regelmatig wordt jij namelijk nog aan de mouw getrokken om “even dit plan te beoordelen, jij had daar toch zoveel ervaring mee?”.

Hoewel jij dat vaak niet zo’n punt vindt, zul jij het toch niet meer moeten doen, dat bezighouden met taken die buiten jouw eigen taakomschrijving vallen. Het zorgt ervoor dat je zelf met je taken in de knoei komt en levert jou een hoop overmatige werkstress op.

 • Om die overmatige werkstress terug te dringen, houd jij je een tijdje alleen bezig met het noodzakelijke: jouw functie-eisen. Dit zijn jouw prioriteiten, niet klusjes oplossen van anderen als jij amper het hoofd boven water kunt houden.
 • Al die andere taken die besteed je aan iemand anders uit of je schrapt ze in hun totaliteit. Vaak blijken ze uiteindelijk toch niet zo belangrijk of urgent als iemand ze liet voorkomen.

Op die manier creëer je voor jezelf wat ademruimte, maar krijg jij toch jouw werk gedaan (zonder al die onnodige stress).

Overmatige werkstress? Niet gek als jij altijd maar alles op je neemt. Beperk je tot je functie-eisen en geef jezelf wat ademruimte.

 1. Maak geen beloftes die je niet kunt nakomen

Één reden voor overmatige werkstress was het niet kunnen leveren van het gevraagde werktempo binnen de beschikbare tijd – je belasting. Kijk er eens naar.

Zodra jouw collega het liefst vandaag nog die aanvraag de deur uit ziet gaan, en jouw baas je kantoor binnenstormt met de vraag of die cijfers zo spoedig mogelijk op zijn bureau kunnen verschijnen, zul je keuzes moeten maken.

Je kunt namelijk niet alles tegelijk – dit tevergeefs proberen resulteert alleen maar in overmatige werkstress.

 • Geef dus eerlijk aan dat het je niet lukt een taak uit te voeren binnen de gevraagde tijd, in plaats van je in allerlei bochten te wringen:

“Dat zou ik graag voor je doen. Ik zit echter nog met een aanvraag die per se vandaag de deur uit moe. Hierdoor gaat het me niet lukken om ze beiden te doen. Welke heeft voor jou prioriteit?”

Op deze manier voorkom je dat je iemand blij maakt met een dode mus omdat het je uiteindelijk toch niet lukte beide taken af te krijgen. Scheelt jou een hoop werkstress.

Werkstress? Je kunt niet alles – wring je daarom niet in allerlei bochten, maar wees eerlijk en voorkom teleurstelling (bij jezelf en je baas)

 1. Krijg meer overzicht in je taken

Vaak al voordat jouw werkdag begint, heb jij het gevoel dat je al achterloopt op de zaken – projecten stapelen zich op, je lijkt altijd meer taken dan tijd te hebben en bovendien zie je door alle naderende deadlines het bos niet meer.

Door dit gebrek aan overzicht, werk jij daardoor maar aan taken die binnen handbereik liggen, met als resultaat dat die werkelijk belangrijke klussen op het eind worden afgeraffeld. Niet zo gek dus, dat jij last hebt van overmatige werkstress.

 • Wat jij wil – nee, nodig hebt – is efficiënt je taken leren plannen. Die werkstress bij voorbaat voorkomen in plaats van deze achteraf aan te pakken door jouw draagkracht te vergroten. Zelf uitzoeken hoe je dat precies doet, kan lastig zijn. Het volgen van een time management cursus kan daarom een goed idee zijn.

Dus,

Merk je nou dat die gezonde werkstress is omgeslagen, en dat je te maken hebt met zijn vervelende neefje: overmatige werkstress – dan zijn er een 3-tal dingen die jij kunt doen waardoor jij je belasting verlaagt en je draagkracht kunt vergroten:

 1. Voortaan houd jij je alleen maar bezig met taken uit jouw eigen taakomschrijving.
 2. In plaats van meerdere balletjes in de lucht proberen te houden, geef je aan wanneer het je niet lukt en leg je een keuze voor.
 3. Door slimmer en efficiënter te leren werken kun je werkstress vóór zijn in plaats van deze achteraf proberen te verhelpen.

3 tips en nog stééds geen effect?

Merk je nu dat ondanks al jouw inspanningen er niets verandert in jouw werkstress? Kijk dan eens om je heen;

Hebben meerdere collega’s last van gespannenheid, wordt er steeds vaker werk mee naar huis genomen of overweegt een handvol werknemers ontslag te nemen?

Dan is er meer aan de hand. De oorzaak zou wel eens bij de werkomgeving of bedrijfscultuur kunnen liggen.

Bron: timemanagement.nl

Winnock nieuws | winnock.nl/nieuws