Nieuwsoverzicht

 • Winnock 11 oktober op HR Live congres
  15 september 2016

  HR Live is een kennisintensief HR-event, waarbij alles draait om de vakinhoud. Centraal op HR Live staan de kennisoverdracht van thought leaders, het verbinden en het onderling netwerken. Op 11 oktober heeft u de keuze uit meer dan 100 workshops en congrespresentaties, waaronder ook van Winnock. Inmiddels is het voorlopige workshopprogramma voor HR Live bekend. De ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  15 september 2016

  Week Aandacht Eind deze maand is de jaarlijkse Week van de Pijn waarin aandacht gevraagd wordt voor chronische pijn, de week van 19 september is de Vredesweek en vanaf 16 november is de Week van de Werkstress. En zo zijn er nog vele meer in ieder jaar. Het is zinvol aandacht te schenken aan zaken die ...

  Lees verder
 • Tijdbeleving en work ability
  15 september 2016

  Deadlines, drukke agenda, korte nachten slapen, vroeg eruit of laat erin. De manier waarop medewerkers tijd beleven, blijkt van grote invloed op hun duurzame inzetbaarheid. De volgende vijf factoren blijken een relatie te hebben met een grotere work ability. Een breed positief tijdsperspectief Wie een breed en positief tijdsperspectief heeft denkt vaak en graag aan het verleden, ...

  Lees verder
 • Balen met 20, depressie met 40
  15 september 2016

  Wie het als twintiger of dertiger al flink heeft gehad met zijn werk, loopt als veertiger meer kans op mentale problemen. Een depressie staat daarbij bovenaan het lijstje. Maar ook slaapproblemen en piekeren. Dat blijkt uit recent sociologisch onderzoek aan de Ohio State University. Proefpersonen klagen over depressie, slaapproblemen en piekeren De onderzoekers bekeken voor het onderzoek de gegevens van 6432 Amerikanen die ...

  Lees verder
 • Duurzame inzetbaarheid (deel 1)
  15 september 2016

  Duurzame participatie, c.q. inzetbaarheid is een belangrijk maatschappelijk thema. De Nederlandse bevolking leeft langer, de maatschappelijke pensioenlast wordt daardoor hoger. Het politiek beleid is erop gericht om mensen langer door te laten werken. Werknemers kozen in eerdere tijden toen de mogelijkheid daarvoor nog bestond (o.a. vut) massaal om vroeger te stoppen met werken. Deze keuze ...

  Lees verder
 • Hoge prevalentie complementaire en alternatieve geneeswijzen bij CVS
  15 september 2016

  Het chronische vermoeidheid syndroom (CVS) wordt gekarakteriseerd door persisterende moeheid, spierpijn en een range aan andere symptomen. In de klinische praktijk blijken patiënten met CVS dikwijls complementaire of alternatieve geneeswijzen te gebruiken. Dit geldt overigens ook voor patiënten met andere chronische aandoeningen. Complementaire of alternatieve geneeswijzen (CAG) zijn moeilijk te definiëren omdat ze context- en cultuurafhankelijk ...

  Lees verder
 • Nieuwe voorwaarden eigenrisicodragen per 1 januari 2017 – kom tijdig in actie
  15 september 2016

  Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, of als u dit wilt worden, dan gelden er vanaf 1 januari 2017 andere voorwaarden. Vanwege deze veranderingen adviseren we u nu alvast stappen te ondernemen. Met de nieuwe voorwaarden voor eigenrisicodragers wil de overheid de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren. Eigenrisicodragers dragen vanaf 1 ...

  Lees verder
 • WGA risico heroverwegen voor 1 oktober 2016
  30 augustus 2016

  Op 1 januari 2017 wordt de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) eindelijk afgerond. Dan zal door samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex, het risico voor ziekte van vaste en tijdelijke werknemers worden samengevoegd tot één risico. Eén en ander heeft tot gevolg dat alle werkgevers (opnieuw) moeten beslissen hoe ze het samengevoegde ...

  Lees verder
 • Wat is het effect van sociale plannen op werkloosheidsduur en baankwaliteit?
  30 augustus 2016

  Het Centraal Plan Bureau heeft onderzocht wat het effect is van een sociaal plan CPB op het voorkomen van werkloosheid. Daarover is op 25 augustus j.l. een paper gepubliceerd. Sociale plannen zijn een veel voorkomend instrument om het verlies van een baan van werknemers die ontslagen worden bij een massaontslag, te verzachten. Ze bevatten vaak een ...

  Lees verder
 • Winnock ontwikkeling
  30 augustus 2016

  Na een gedegen en zorgvuldig doorlopen proces heeft de huidige aandeelhouder van Winnock, (Achmea) met Zorg van de Zaak Netwerk overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen Winnock door Zorg van de Zaak Netwerk. Winnock is verheugd deze ontwikkeling met u te kunnen delen. De transactie leidt niet tot een wijziging in de vertrouwde ...

  Lees verder