Nieuwsoverzicht

 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  13 oktober 2016

  Verzuim stijgt weer. Het CBS heeft recent gemeld dat het verzuim in Nederland weer toeneemt (eerste kwartaal 2016 4,3% gemiddeld, verzuim 2e kwartaal 2016 hoger dan in 2e kwartaal 2015). Eén algemene verklaring waarom verzuim nu toeneemt is er niet. Mogelijk speelt een rol dat het economisch weer beter gaat. Verzuim komt niet alleen door ziekte. Sinds ...

  Lees verder
 • Bedrijfsarts gaat voortaan over preventie
  13 oktober 2016

  De ruim 1000 bedrijfsartsen in Nederland krijgen er een belangrijke taak bij. Voortaan moeten ze de werkgever ook adviseren hoe hij ziekte en uitval door het werk het beste kan voorkomen. De FNV is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer haar argumenten heeft overgenomen. Dit bleek bij de stemming over wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Preventie ...

  Lees verder
 • Boekrecensie: Geef nooit raad – Torben Bendix
  13 oktober 2016

  In de jaren ’70 ontwikkelde de Deense psychiater Torben Bendix een methode voor het behandelen van patiënten met ‘nerveuze klachten’, klachten die tegenwoordig deels onder SOLK zouden vallen. In opdracht van de Deense Artsenvereniging heeft hij deze methode in een klein boekje ‘Din nervøse patient’ uiteengezet. Zijn boek werd in 1979 vertaald in het Nederlands ...

  Lees verder
 • Duurzame inzetbaarheid (deel 2)
  13 oktober 2016

  De modellen die in de jaren zeventig in de organisatiepsychologie zijn geformuleerd voldoen niet meer om de huidige context van werk in kaart te brengen. Prof. Dr.  Jac J.L. van de Klink*, TilburgUniversity, stelt dat er, om de aspecten die belangrijk zijn voor duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen, een meer omvattend model nodig is. ...

  Lees verder
 • Percentage misdiagnose bij patiënten met SOLK
  13 oktober 2016

  Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) zijn klachten die niet volledig verklaard worden door bekende somatische pathologie. Dokters sluiten wel vaak oorzaken op hun vakgebied uit, maar zijn terughoudend om SOLK te diagnosticeren, mede vanwege het risico een somatische ziekte te missen. Hierdoor zijn de diagnostische trajecten voor patiënten met SOLK soms lang en blijft een ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg geeft spraakmakende workshops tijdens ‘Reuma in Beweging in het Maassstad’ Ziekenhuis in Rotterdam
  13 oktober 2016

  Winnock Zorg werd recent door het Maasstad ziekenhuis uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Reuma in Beweging’ dag die zij organiseren voor hun patiënten. Drie jaar geleden werd deze dag voor het laatst gehouden en nu werd dit een nieuw leven in geblazen. Op zaterdag 8 oktober j.l. was het zover: in het Maasstad ...

  Lees verder
 • ‘Steeds meer aandacht voor de psychologische kant van pijn’
  13 oktober 2016

  Steeds meer wordt bekend over de psychologische kant van pijn. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden in pijnbestrijding, zeggen pijnwetenschappers in het kader van de Week van de Pijn. Pijn is geen objectief fenomeen en deels afhankelijk van de beleving van de patiënt. Dat inzicht wordt steeds meer geaccepteerd en toegepast bij het helpen van patiënten, vertelt hoogleraar Experimentele ...

  Lees verder
 • Werkgever, wist u dat…
  13 oktober 2016

  Uw alarmbellen moeten gaan rinkelen bij de opmerking ‘geen benutbare mogelijkheden’? 2% verzuim medisch verklaarbaar is. En dat alles daarboven te beïnvloeden is? U het loon moet stop zetten als uw medewerker niet meewerkt aan re-integratie? Een ziektedag gemiddeld € 410 kost? Iemand klachten kan hebben zonder ziek te zijn? En iemand ziek kan zijn en toch werken? Frequent verzuim zelden aan ...

  Lees verder
 • Ontslag kankerpatiënt is vaak te voorkomen
  13 oktober 2016

  Van de werknemers die jaarlijks met kanker worden gediagnosticeerd verliest 25% zijn of haar baan. In veel gevallen kan dit worden voorkomen. Dit geeft Oval, de brancheorganisatie voor dienstverleners op het gebied van werk, loopbaan en vitaliteit, aan. Jaarlijks krijgen 30.000 tot 40.000 werknemers kanker. Een kwart van de patiënten verliest uiteindelijk zijn baan. Hoewel dit een ...

  Lees verder
 • Antidepressiecampagne leidt tot meer depressie
  6 oktober 2016

  Maandag heeft minister Schippers het startschot gegeven voor de meerjarige publiekscampagne depressie. Uitgangspunt is dat als we de kennis van het ziektebeeld vergroten, dit leidt tot snellere onderkenning van de symptomen en effectievere behandeling. Het is de vraag of een depressiecampagne net zo zal verlopen als campagnes ter preventie van somatische aandoeningen. Bij de meeste lichamelijke ...

  Lees verder