Nieuwsoverzicht

 • Van werkdruk naar werkplezier? Kwestie van balans
  17 januari 2017

  Steeds meer organisaties beseffen dat je werkdruk beter aanpakt als je ook aandacht hebt voor de plezierige aspecten van het werk. Makkelijk gezegd, want voor je het weet worden problemen nog groter dan ze al waren. De vijf strategieën in dit artikel bieden goede tools om wél het gewenste effect te bereiken. Wie praat over werkdruk ...

  Lees verder
 • Compliment verhoogt productiviteit werknemers
  17 januari 2017

  Van een compliment van een leidinggevende gaan werknemers harder werken. Op afdelingen waar werknemers voldoende worden gecomplimenteerd, gaat de productiviteit met 5 tot 7 procent omhoog. Dat is de conclusie uit onderzoek van onder andere onderzoekers Arjan Non van de Universiteit Maastricht en Robert Dur van de Erasmus Universiteit. Dit is te lezen in het NRC. En hoewel ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg in ZorgDomein
  15 december 2016

  Vanaf 15 december 2016 kunnen huisartsen via ZorgDomein verwijzen naar Winnock Zorg. Er verwijzen steeds meer huisartsen naar Winnock Zorg. Vanuit deze verwijsgroep is het verzoek gekomen dat voortaan via ZorgDomein te kunnen doen om zo aan te sluiten bij de standaard verwijsprocedure die de meeste  huisartsen hanteren. Vanaf 15 december gaan we life en kunnen ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  15 december 2016

  Vertrouwen.  Het jaar 2016 is vrijwel ten einde. Het jaar 2017 staat op de drempel. Kenmerkend in 2016 is het economisch herstel met als belangrijk element een toenemend vertrouwen in de verdere positieve ontwikkeling in de toekomst. Gevolg daarvan is de verdere groei van de economie en een toenemende werkgelegenheid. In het maatschappelijk verkeer, tussen mensen en ...

  Lees verder
 • Burn-out kost 242 verzuimdagen
  15 december 2016

  Het verzuim in de BV Nederland is in vergelijking met vorig jaar stabiel en staat op 3,5 procent. Maar kijkend naar het langdurig verzuim signaleert ArboNed een zorgwekkende trend. “We zien het aantal werknemers dat uitvalt met een burn-out toenemen”, zegt dr. Catelijne Joling, directeur Research & Development van ArboNed. “Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt ten ...

  Lees verder
 • Jongere ervaart werkstress door gebrekkige werk- privébalans
  15 december 2016

  Jongere medewerkers hebben gemiddeld meer werkstress en meer vermoeidheidsklachten dan ouderen door onder andere een gebrekkige werk-privébalans. Ook hoge ambitie en de behoefte aan afwisseling spelen een rol. Werkgevers moeten streven naar meer hersteltijd voor jonge medewerkers. Jongere werknemers hebben gemiddeld meer werkstress en meer vermoeidheidsklachten dan ouderen. Hoewel dit niet meteen tot verzuim leidt, hebben ...

  Lees verder
 • Intrinsieke motivatie (Deel 2)
  15 december 2016

  Werken bonussen dan echt nooit? Niet helemaal. Uit onderzoek van de gedragseconoom Dan Ariely blijkt dat ze soms wel werken. Maar dat geldt alleen als het gaat om eenvoudige, mechanische handelingen. Hierbij kunnen we denken aan de fabrieken waar Frederick Taylor rondliep. Hij ging ervan uit dat, om fabrieken zo efficiënt mogelijk te maken, prestaties heel precies ...

  Lees verder
 • Positieve feedback loop tussen geven en geluk
  15 december 2016

  Er is een positieve feedback loop tussen geven en geluk. Als je je prosociaal gedraagt zorgt dat er namelijk voor dat je positieve emoties ervaart en als je positieve emoties ervaart versterkt dat je geneigdheid prosociaal gedrag te vertonen. Hoewel de meeste mensen zich niet zo bewust zijn dat als ze iemand een cadeautje geven ...

  Lees verder
 • Werkdruk zit ziekenhuissector hoog
  15 december 2016

  Bijna de helft van de medewerkers in de ziekenhuissector overweegt wel eens een baan buiten de zorg te zoeken vanwege de hoge werkdruk. Dit blijkt uit de ziekenhuisbarometer 2016 van FNV Zorg & Welzijn onder bijna 3.000 ziekenhuismedewerkers. Van het personeel in ziekenhuizen overweegt 47 procent wel eens om een baan buiten de zorgsector te zoeken. Als redenen ...

  Lees verder
 • Werkstress? De schuld van die ander
  15 december 2016

  Te hoge werkstress hebben we onbedoeld grotendeels aan onszelf te danken. Dit artikel betreft de fundamentele attributiefout en waarom die zo rottig kan uitpakken bij werkstress. Attributie is het verband dat wij leggen tussen oorzaak en gevolg. Met als keuzes: Interne attributie: je legt een oorzaak in de persoon, in diens eigenschappen. Bijvoorbeeld: ik slaag omdat ik ...

  Lees verder