Nieuwsoverzicht

 • Te veel flexibiliteit leidt tot stress en onzekerheid
  15 maart 2017

  Lekker vrij zijn, werken aan nieuwe uitdagingen en taakgericht bezig zijn. Het plaatje rond flexibel werken kan zo mooi zijn. Toch zitten er keerzijden aan, laat een nieuw rapport van de WRR zien. Te veel flexibiliteit leidt bijvoorbeeld tot meer stress. Nederland is Europees koploper zzp-schap en tijdelijke contracten. Het aantal mensen met een tijdelijk contract ...

  Lees verder
 • Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?
  15 maart 2017

  Onlangs nam de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aan. De gewijzigde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur. Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl nu eigenlijk precies doen en wat is er anders dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, met een animatie van de overheid. Rol ...

  Lees verder
 • Negeren van collega’s erger dan pesten
  15 maart 2017

  Medewerkers die gepest worden verzuimen vaker en zoeken vaker een andere baan. Negeren van collega’s blijkt echter nog schadelijker voor de fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers dan pesten. ‘Als je genegeerd wordt ben je blijkbaar niets waard.’ Pesten op de werkvloer is een groot probleem. Pesten leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  16 februari 2017

  Kiezersdilemma. De verkiezingen naderen snel. In totaal hebben zich 81 partijen gemeld en gaan er 28 definitief proberen een van de 150 Kamerzetels te verwerven. Een ongekend hoog aantal gegadigden. Veel partijen zijn ontstaan als afsplitsing van reeds bestaande partijen of soms voordat de partij in de kamer gekomen is. Als het voor de personen die ...

  Lees verder
 • Zorg beter, slimmer en menselijker
  16 februari 2017

  Visie van VNO NCW en MKB Nederland en zorgverleners samen op de toekomst van de Zorg. Gezondheidszorg is een groot goed, voor iedereen zelf en voor de economie. De zorg is een collectief goed omdat we graag zien dat zorg voor iedereen ongeacht inkomen of vermogen toegankelijk en van goede kwaliteit is. Daarom is de ...

  Lees verder
 • Duurzame inzetbaarheid, een onderzoek naar wat nodig is
  16 februari 2017

  In opdracht van Facilicom is door een groep onderzoekers van de Radboud Universiteit een rapport uitgebracht over duurzame inzetbaarheid. Daarin wordt de visie van stakeholders in de arbeidsmarkt op de noodzaak van een ‘integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid in Nederland’ inzichtelijk gemaakt. Het rapport dat daaruit is voortgekomen behandelt de verschillende visies en zet deze naast elkaar. Een ...

  Lees verder
 • Goed familiebeleid vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen
  16 februari 2017

  Goed familiebeleid is vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen, mét structurele ondersteuning van familie en naasten. De samenwerking met en ondersteuning van familie en naasten is vanaf deze week verankerd in een kwaliteitsstandaard die te vinden is op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en van Ypsilon. Met de ‘generieke module’ gaat voor Ypsilon een ...

  Lees verder
 • Help! De werknemer verzuipt…
  16 februari 2017

  … in het werk, bedoelen we. Werkdruk en tempo nemen overal toe, bedrijfsorganisaties hebben structureel werk teveel, afgezet tegen de hoeveelheid mensen die ze ervoor hebben aangenomen. Meer, meer en nog meer leidt alleen maar tot stress, burn-out en meestal tot langdurig verzuim. Wat kunt u doen om het hoofd koel te houden? Mensen die het ...

  Lees verder
 • Het gas erop na een schouderklop
  16 februari 2017

  Een schouderklop hier en daar doet wonderen voor de productiviteit, blijkt nu uit onderzoek. Open deur? Lees even verder. Een ‘goed gedaan, dank voor je inzet’ maakt werknemers niet alleen gelukkig, ze blijken er ook harder van te gaan werken. Dit toont recent onderzoek van de Universiteit Maastricht aan. En: weet waar je die schouderklop plaatst. Niet-beloonde zet tandje bij Geef de ...

  Lees verder
 • Psychologisch functioneren van mensen met chronische pijn
  16 februari 2017

  Chronische pijn komt veel voor. Ongeveer 20% van de wereldbevolking heeft op drie of meer dagen in de week last van pijn, gedurende meer dan drie maanden. Lage rugpijn is de meest voorkomende vorm van chronische pijn. Pijnklachten hebben een negatieve invloed op het functioneren op het werk en in het privéleven en verminderen de ...

  Lees verder