Nieuwsoverzicht

 • Het gas erop na een schouderklop
  16 februari 2017

  Een schouderklop hier en daar doet wonderen voor de productiviteit, blijkt nu uit onderzoek. Open deur? Lees even verder. Een ‘goed gedaan, dank voor je inzet’ maakt werknemers niet alleen gelukkig, ze blijken er ook harder van te gaan werken. Dit toont recent onderzoek van de Universiteit Maastricht aan. En: weet waar je die schouderklop plaatst. Niet-beloonde zet tandje bij Geef de ...

  Lees verder
 • Psychologisch functioneren van mensen met chronische pijn
  16 februari 2017

  Chronische pijn komt veel voor. Ongeveer 20% van de wereldbevolking heeft op drie of meer dagen in de week last van pijn, gedurende meer dan drie maanden. Lage rugpijn is de meest voorkomende vorm van chronische pijn. Pijnklachten hebben een negatieve invloed op het functioneren op het werk en in het privéleven en verminderen de ...

  Lees verder
 • Vaste werknemer meldt zich twee keer zo vaak ziek als tijdelijke kracht
  16 februari 2017

  Werknemers met een vast contract melden zich twee keer zo vaak ziek als tijdelijke krachten. Het verzuim onder de eerste groep ligt op 4 procent, terwijl het bij de tweede groep om ruim 2 procent gaat. Dat staat in de Arbobalans 2016 van TNO, schrijft Trouw. Ook oproepkrachten, invallers, uitzendkrachten, ondernemers en zzp’ers melden zich minder vaak ziek ...

  Lees verder
 • Managers met slechte eigenschappen stimuleren pesten
  16 februari 2017

  “Donkere karaktereigenschappen” als narcisme en psychopathie zorgen ervoor dat pesten op de werkvloer met zo’n 30 tot 52 procent toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek van de business school van de Universiteit van Manchester. Van de twee eigenschappen blijkt psychopathie de beste voorspeller te zijn van pestgedrag op de werkvloer. Giftige atmosfeer werkvloer Pesten als resultaat van deze karaktertrekken wordt ...

  Lees verder
 • Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen
  25 januari 2017

  Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer: Minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener; Versterking van de positie van de preventiemedewerker ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  17 januari 2017

  Altijd tijd voor Goede Voornemens. Rond de jaarwisseling maken velen weer plannen voor het nieuwe jaar. Dat zijn goede voornemens. De beschrijving suggereert dat er dus ook minder goede of slechte voornemens kunnen zijn, maar daar hoor je eigenlijk nooit iets over. In de publiciteit focust de plannenmakerij zich op de persoonlijke voornemens ten aanzien ...

  Lees verder
 • 5 Dingen waar we ons het meest aan ergeren op kantoor
  17 januari 2017

  Iedereen kent wel die ergernissen op de werkplek. De collega’s die naast je bureau gaan staan kletsen of het printerpapier dat nooit wordt aangevuld. Sharp stelde de volgende top 5 samen. Het bedrijf deed onderzoek  onder ruim vijfhonderd Nederlandse kantoorwerkers. Daaruit komende de volgende slechte gewoontes op kantoor naar voren: Collega’s die uitgeprinte documenten in de printer ...

  Lees verder
 • Voornemens 2017
  17 januari 2017

  Maak keuzes vanuit bezieling Vaak is een besluit nemen lastig, omdat we niet helder hebben wat we willen of wat we belangrijk vinden. Daardoor stellen we onze keuzes uit. We zetten onszelf op de automatische piloot en in plaats van even afstand te nemen om een juiste afweging te maken, gaan we door met wat ...

  Lees verder
 • Ziek door je werk kost miljarden
  17 januari 2017

  De arbeidsomstandigheden in Nederland steken gunstig af bij andere Europese landen. Dat blijkt uit de Arbobalans 2016 van TNO. Ons ziekteverzuim is minder hoog dan in de andere EU-landen, en het komt niet zo vaak door het werk. Maar als we wel ziek worden door het werk, duurt het herstel lang. En dan lopen de kosten flink ...

  Lees verder
 • Nederlandse werknemer pauzeert minder dan toegestaan
  17 januari 2017

  Zes op de tien Nederlandse werknemers zeggen dagelijks minder pauze op te nemen dan toegestaan. Dat komt naar voren uit onderzoek van Paralax Planning Solutions, leverancier van personeelsplanningssoftware. Nooit te lang pauze Meeste werknemers zeggen zelf minder pauze op te nemen dan toegestaan. In het onderzoek gaf niemand aan juist langer pauze te nemen. 11 procent van de ...

  Lees verder