Nieuwsoverzicht

 • Jongere ervaart werkstress door gebrekkige werk- privébalans
  15 december 2016

  Jongere medewerkers hebben gemiddeld meer werkstress en meer vermoeidheidsklachten dan ouderen door onder andere een gebrekkige werk-privébalans. Ook hoge ambitie en de behoefte aan afwisseling spelen een rol. Werkgevers moeten streven naar meer hersteltijd voor jonge medewerkers. Jongere werknemers hebben gemiddeld meer werkstress en meer vermoeidheidsklachten dan ouderen. Hoewel dit niet meteen tot verzuim leidt, hebben ...

  Lees verder
 • Intrinsieke motivatie (Deel 2)
  15 december 2016

  Werken bonussen dan echt nooit? Niet helemaal. Uit onderzoek van de gedragseconoom Dan Ariely blijkt dat ze soms wel werken. Maar dat geldt alleen als het gaat om eenvoudige, mechanische handelingen. Hierbij kunnen we denken aan de fabrieken waar Frederick Taylor rondliep. Hij ging ervan uit dat, om fabrieken zo efficiënt mogelijk te maken, prestaties heel precies ...

  Lees verder
 • Positieve feedback loop tussen geven en geluk
  15 december 2016

  Er is een positieve feedback loop tussen geven en geluk. Als je je prosociaal gedraagt zorgt dat er namelijk voor dat je positieve emoties ervaart en als je positieve emoties ervaart versterkt dat je geneigdheid prosociaal gedrag te vertonen. Hoewel de meeste mensen zich niet zo bewust zijn dat als ze iemand een cadeautje geven ...

  Lees verder
 • Werkdruk zit ziekenhuissector hoog
  15 december 2016

  Bijna de helft van de medewerkers in de ziekenhuissector overweegt wel eens een baan buiten de zorg te zoeken vanwege de hoge werkdruk. Dit blijkt uit de ziekenhuisbarometer 2016 van FNV Zorg & Welzijn onder bijna 3.000 ziekenhuismedewerkers. Van het personeel in ziekenhuizen overweegt 47 procent wel eens om een baan buiten de zorgsector te zoeken. Als redenen ...

  Lees verder
 • Werkstress? De schuld van die ander
  15 december 2016

  Te hoge werkstress hebben we onbedoeld grotendeels aan onszelf te danken. Dit artikel betreft de fundamentele attributiefout en waarom die zo rottig kan uitpakken bij werkstress. Attributie is het verband dat wij leggen tussen oorzaak en gevolg. Met als keuzes: Interne attributie: je legt een oorzaak in de persoon, in diens eigenschappen. Bijvoorbeeld: ik slaag omdat ik ...

  Lees verder
 • Zo gaan werkgevers om met werkdruk
  15 december 2016

  Hoge werkdruk aanpakken. Het zou prominent op de agenda moeten staan van werkgevers, maar dit blijkt vaak niet het geval. Dat concludeert de Inspectie SZW uit eigen onderzoek. De inspectie ging bij 81 bedrijven na of de organisatie voldoende maatregelen trof om te hoge werkdruk te voorkomen. 67% werkgevers pakt werkdruk niet aan Ondanks de mogelijke voordelen die een goede ...

  Lees verder
 • Gedragssystemen bezorgen moderne mens burn-out
  15 november 2016

  “Dat klopt”, zegt gedragsbioloog Mark Nelissen. “We kampen met honderdduizend jaar oude gedragssystemen die ooit positief werkten. Maar die bezorgen ons in deze nieuwe, moderne omgeving burn-out en depressies. Die systemen stammen nog uit de tijd dat we op jacht gingen. We kregen stressprikkels als we na twee uur jagen nog geen beest hadden gevangen. ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg op NHG-Congres 2016: Huisartsgeneeskunde van A tot Z
  15 november 2016

  Op 18 november a.s. zal Winnock Zorg met een stand vertegenwoordigd zijn op het NHG-Congres in Leeuwarden met als thema de alledaagse en zeldzame aandoeningen. Dan wordt ook gevierd dat het NHG 60 jaar bestaat. Het congres zal gaan over het diagnosticeren en behandelen van alledaagse klachten, over rode vlaggen en blinde vlekken en over ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  15 november 2016

  Week van de werkstress. Iedereen ervaart van tijd tot tijd stress op het werk. Als er sprake is van (structurele) stress in of uitsluitend door het werk is het verstandig de oplossing primair in het werk en de organisatie daarvan te zoeken. Veelal gaat het bij het ervaren van stress niet alleen over de hoeveelheid werk, ...

  Lees verder
 • Actueel: Chronische pijn en interdisciplinaire behandeling met ACT
  15 november 2016

  Naast acute pijn, die veelal nuttig is in kader van het overleven, hebben veel mensen last van chronische pijn waarbij soms weefselschade is, maar meestal ook niet. Pijn is in dit kader een onaangename sensorische en emotionele ervaring die wordt geassocieerd met potentiële of werkelijke weefselschade, of die wordt beschreven in termen van dergelijke schade. ...

  Lees verder