Nieuwsoverzicht

 • Duurzame inzetbaarheid, een onderzoek naar wat nodig is
  16 februari 2017

  In opdracht van Facilicom is door een groep onderzoekers van de Radboud Universiteit een rapport uitgebracht over duurzame inzetbaarheid. Daarin wordt de visie van stakeholders in de arbeidsmarkt op de noodzaak van een ‘integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid in Nederland’ inzichtelijk gemaakt. Het rapport dat daaruit is voortgekomen behandelt de verschillende visies en zet deze naast elkaar. Een ...

  Lees verder
 • Goed familiebeleid vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen
  16 februari 2017

  Goed familiebeleid is vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen, mét structurele ondersteuning van familie en naasten. De samenwerking met en ondersteuning van familie en naasten is vanaf deze week verankerd in een kwaliteitsstandaard die te vinden is op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en van Ypsilon. Met de ‘generieke module’ gaat voor Ypsilon een ...

  Lees verder
 • Help! De werknemer verzuipt…
  16 februari 2017

  … in het werk, bedoelen we. Werkdruk en tempo nemen overal toe, bedrijfsorganisaties hebben structureel werk teveel, afgezet tegen de hoeveelheid mensen die ze ervoor hebben aangenomen. Meer, meer en nog meer leidt alleen maar tot stress, burn-out en meestal tot langdurig verzuim. Wat kunt u doen om het hoofd koel te houden? Mensen die het ...

  Lees verder
 • Het gas erop na een schouderklop
  16 februari 2017

  Een schouderklop hier en daar doet wonderen voor de productiviteit, blijkt nu uit onderzoek. Open deur? Lees even verder. Een ‘goed gedaan, dank voor je inzet’ maakt werknemers niet alleen gelukkig, ze blijken er ook harder van te gaan werken. Dit toont recent onderzoek van de Universiteit Maastricht aan. En: weet waar je die schouderklop plaatst. Niet-beloonde zet tandje bij Geef de ...

  Lees verder
 • Psychologisch functioneren van mensen met chronische pijn
  16 februari 2017

  Chronische pijn komt veel voor. Ongeveer 20% van de wereldbevolking heeft op drie of meer dagen in de week last van pijn, gedurende meer dan drie maanden. Lage rugpijn is de meest voorkomende vorm van chronische pijn. Pijnklachten hebben een negatieve invloed op het functioneren op het werk en in het privéleven en verminderen de ...

  Lees verder
 • Vaste werknemer meldt zich twee keer zo vaak ziek als tijdelijke kracht
  16 februari 2017

  Werknemers met een vast contract melden zich twee keer zo vaak ziek als tijdelijke krachten. Het verzuim onder de eerste groep ligt op 4 procent, terwijl het bij de tweede groep om ruim 2 procent gaat. Dat staat in de Arbobalans 2016 van TNO, schrijft Trouw. Ook oproepkrachten, invallers, uitzendkrachten, ondernemers en zzp’ers melden zich minder vaak ziek ...

  Lees verder
 • Managers met slechte eigenschappen stimuleren pesten
  16 februari 2017

  “Donkere karaktereigenschappen” als narcisme en psychopathie zorgen ervoor dat pesten op de werkvloer met zo’n 30 tot 52 procent toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek van de business school van de Universiteit van Manchester. Van de twee eigenschappen blijkt psychopathie de beste voorspeller te zijn van pestgedrag op de werkvloer. Giftige atmosfeer werkvloer Pesten als resultaat van deze karaktertrekken wordt ...

  Lees verder
 • Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen
  25 januari 2017

  Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer: Minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener; Versterking van de positie van de preventiemedewerker ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  17 januari 2017

  Altijd tijd voor Goede Voornemens. Rond de jaarwisseling maken velen weer plannen voor het nieuwe jaar. Dat zijn goede voornemens. De beschrijving suggereert dat er dus ook minder goede of slechte voornemens kunnen zijn, maar daar hoor je eigenlijk nooit iets over. In de publiciteit focust de plannenmakerij zich op de persoonlijke voornemens ten aanzien ...

  Lees verder
 • 5 Dingen waar we ons het meest aan ergeren op kantoor
  17 januari 2017

  Iedereen kent wel die ergernissen op de werkplek. De collega’s die naast je bureau gaan staan kletsen of het printerpapier dat nooit wordt aangevuld. Sharp stelde de volgende top 5 samen. Het bedrijf deed onderzoek  onder ruim vijfhonderd Nederlandse kantoorwerkers. Daaruit komende de volgende slechte gewoontes op kantoor naar voren: Collega’s die uitgeprinte documenten in de printer ...

  Lees verder