Nieuwsoverzicht

 • Meer ruimte voor zinnige, zuinige én zorgzame zorg
  13 april 2017

  Zorgprofessionals moeten de komende jaren weer ruimte krijgen voor medemenselijkheid, compassie en geneesplezier. De Federatie van Medisch Specialisten heeft hier nadrukkelijk voor gepleit. Medemenselijkheid in antwoord op een gezondheidszorg die – net als de rest van de samenleving – de voorbije decennia verzakelijkt en verhard is. Wij vragen het nieuwe kabinet ruimte voor medemenselijkheid niet op ...

  Lees verder
 • Top 5 voor vitale werknemers
  13 april 2017

  Vitaliteit op de werkvloer vraagt investeringen, van zowel de werkgever als de werknemer. Maar zijn die daar ook toe bereid? Zeker nu de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, is het van belang dat werknemers vitaal blijven. Eurest vroeg duizend werkende Nederlanders wat de belangrijkste factoren zijn voor vitaliteit op de werkvloer en kwam tot de volgende top ...

  Lees verder
 • De wetenschap achter werkgeluk
  15 maart 2017

  Het meest gelukkig wordt hij van de jaarlijkse reizen met zijn vriendin en zoon door meer of minder exotische oorden. Maar ook van kleine dingen, zoals koken, wijn, whisky en een goed boek. Ap Dijksterhuis, hoogleraar Sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed jarenlang onderzoek naar Geluk. Vorig jaar verscheen zijn meest recente ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  15 maart 2017

  Kiezen is geven. Vandaag gaat u waarschijnlijk naar de stembus. Als we de publiciteit daarover volgen weten de meeste stemmers nog niet goed op wie ze gaan stemmen; dit zijn dan de zwevende stemmers. Kiezen is verantwoordelijkheid nemen en geven. Wanneer je alleen eigen doelen voor jezelf hoeft te stellen dan doe je dat vanuit een ...

  Lees verder
 • Ervoor gaan of stil blijven staan?
  15 maart 2017

  Betere prestaties komen niet vanzelf. Wie blijft doen wat hij elke dag al goed doet, zal nooit iets anders of beters doen. Misschien niet zo erg, als u er zelf tevreden mee bent. Maar in veel functies is verandering de enige constante, en dan geldt: als u zelf niet(s) verandert, dan wordt u veranderd door ...

  Lees verder
 • Langer doorwerken? Graag. Maar hoe?
  15 maart 2017

  Ongezonde werknemers denken hun huidige werk te kunnen volhouden tot ze 62,5 jaar zijn. Dat is ruim 2½ jaar korter dan werknemers die zichzelf goed gezond vinden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lichter werk, en kortere werkweken zijn populaire oplossingen. Het statistiekbureau deed onderzoek onder werknemers van 45 tot ...

  Lees verder
 • Nederlanders gaan met plezier naar hun werk
  15 maart 2017

  Nederlanders gaan met plezier naar hun werk en zijn trots op hun werk. Vooral het fijne contact met collega’s en de mogelijkheid tot persoonlijke groei zorgen voor positieve scores. Nederlandse medewerkers zijn trots op hun werk en gaan elke dag met plezier aan de slag. Ruim 86 procent van de medewerkers geeft aan trots te zijn op ...

  Lees verder
 • Mythes over SOLK, een pleidooi voor een bredere benadering
  15 maart 2017

  De terminologie wat betreft somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) wordt nog regelmatig ter discussie gesteld. Ook blijven er een paar hardnekkige mythes rondom SOLK bestaan. In dit artikel worden enkele van deze mythes verworpen en worden suggesties gedaan om SOLK vanuit een breder perspectief te benaderen. Mythe 1: Bij SOLK is sprake van onderliggend psychisch ...

  Lees verder
 • Te veel flexibiliteit leidt tot stress en onzekerheid
  15 maart 2017

  Lekker vrij zijn, werken aan nieuwe uitdagingen en taakgericht bezig zijn. Het plaatje rond flexibel werken kan zo mooi zijn. Toch zitten er keerzijden aan, laat een nieuw rapport van de WRR zien. Te veel flexibiliteit leidt bijvoorbeeld tot meer stress. Nederland is Europees koploper zzp-schap en tijdelijke contracten. Het aantal mensen met een tijdelijk contract ...

  Lees verder
 • Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?
  15 maart 2017

  Onlangs nam de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aan. De gewijzigde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur. Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl nu eigenlijk precies doen en wat is er anders dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, met een animatie van de overheid. Rol ...

  Lees verder