Nieuwsoverzicht

 • Chronische pijn: Het zit soms letterlijk tussen de oren
  13 april 2017

  Naar schatting één miljard mensen op onze aardbol lijden chronische pijn. De zoektocht naar efficiënte geneesmiddelen verloopt moeizaam. ‘De hersenen reageren vreemd op bepaalde prikkels.’ Zelfs een banaal incident als een foute beweging of eventjes een te zware last tillen, kan chronische pijn uitlokken. Pijndetectie is een krachtig mechanisme om te vermijden dat we, bijvoorbeeld, verbranden door ...

  Lees verder
 • Ziek en toch aan het werk
  13 april 2017

  Hoe zorg je ervoor dat chronisch zieken ondanks hun beperking duurzaam aan het werk gaan en blijven? Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk. Sandra Brouwer, hoogleraar Sociale geneeskunde aan het UMCG, richt zich in haar onderzoek niet puur op de medische factoren, maar brengt ook de rol van andere factoren – zoals de invloed ...

  Lees verder
 • Winnock column: Vic Höppener, directeur
  13 april 2017

  De bedrijfsarts is een specialist, geen arboarts. Recent is een imagocampagne gestart rond de bedrijfsarts. Er zijn namelijk, als niet meer geneeskundestudenten voor de opleiding tot bedrijfsarts gaan kiezen, nu en in de toekomst te weinig bedrijfsartsen. Terwijl er mede door de recente bepaling in de arbowet over de toegang tot de bedrijfsarts, meer nodig zijn. De ...

  Lees verder
 • ‘Laat de lijnen in de zorg verdwijnen’
  13 april 2017

  In plaats van de zorg in te richten in een eerste-, tweede-, derde- of nuldelijn kunnen professionals beter integraal werken. Daarvoor pleit Mirella Minkman. ‘De problemen en klachten van mensen beslaan vaak verscheidene domeinen, dat vraagt om een andere vorm van governance in de zorg.’ Minkman hield vorige week een oratie over het thema integraliteit, ...

  Lees verder
 • Loeser
  13 april 2017

  Afgelopen zaterdag was ik op het oprichtingssymposium van de Dutch Pain Alliance in Den Haag. De dag begon met een lecture van de beroemde professor John Loeser. Hij vertelde over de geschiedenis van pijnbehandeling en over zijn contacten met de Nederlandse professor dr. Noordenbos.   Het blijkt dat professor Noordenbos de basis heeft gelegd voor de ...

  Lees verder
 • Manifest Duurzame Inzetbaarheid – aanbevelingen voor een nieuw kabinet
  13 april 2017

  Voor een sterke economie zijn vitale organisaties én vitale mensen nodig. Mensen die over de juiste vaardigheden, competenties én gezondheid beschikken om ook op de arbeidsmarkt van morgen een duurzame bijdrage te kunnen leveren. Loopbaan, vitaliteit en inzetbaarheid zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van arbeidsorganisaties, maar ook van ieder individu. OVAL doet een aantal aanbevelingen aan ...

  Lees verder
 • Het raadsel van de onverklaarbare pijn
  13 april 2017

  Onverklaarbare pijn is een groot probleem voor veel Nederlanders. Ongrijpbaar, maar een oplossing komt dichterbij met onderzoek in Leiden. Het schemert buiten als Yvette Moerdijk (31) vanuit haar rolstoel de voordeur opent. Tien hoog in een verzorgingstehuis in Utrecht. “Mooi uitzicht, hè? Daar in de verte zie je de Domtoren, en vanuit de woonkamer kijk je ...

  Lees verder
 • Meer ruimte voor zinnige, zuinige én zorgzame zorg
  13 april 2017

  Zorgprofessionals moeten de komende jaren weer ruimte krijgen voor medemenselijkheid, compassie en geneesplezier. De Federatie van Medisch Specialisten heeft hier nadrukkelijk voor gepleit. Medemenselijkheid in antwoord op een gezondheidszorg die – net als de rest van de samenleving – de voorbije decennia verzakelijkt en verhard is. Wij vragen het nieuwe kabinet ruimte voor medemenselijkheid niet op ...

  Lees verder
 • Top 5 voor vitale werknemers
  13 april 2017

  Vitaliteit op de werkvloer vraagt investeringen, van zowel de werkgever als de werknemer. Maar zijn die daar ook toe bereid? Zeker nu de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, is het van belang dat werknemers vitaal blijven. Eurest vroeg duizend werkende Nederlanders wat de belangrijkste factoren zijn voor vitaliteit op de werkvloer en kwam tot de volgende top ...

  Lees verder
 • De wetenschap achter werkgeluk
  15 maart 2017

  Het meest gelukkig wordt hij van de jaarlijkse reizen met zijn vriendin en zoon door meer of minder exotische oorden. Maar ook van kleine dingen, zoals koken, wijn, whisky en een goed boek. Ap Dijksterhuis, hoogleraar Sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed jarenlang onderzoek naar Geluk. Vorig jaar verscheen zijn meest recente ...

  Lees verder