Werk en Overgang

Algemeen

Uit onderzoek blijkt dat overgangsklachten impact kunnen hebben op het werkvermogen. Een verminderd werkvermogen is een voorspeller voor verzuim. Voor bedrijfsartsen/POB is het daarom van groot belang om vrouwen met deze hulpvraag goed te begeleiden.

Als vrouwen van rond de 45 jaar bij de bedrijfsarts of POB op het spreekuur komen met klachten die maken dat ze minder goed functioneren, is de overgang meestal niet het eerste waar aan gedacht wordt. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen onnodig lang door blijven lopen met klachten en gezondheidsrisico’s lopen op korte en op langere termijn. Er kan ook een verkeerde diagnose gesteld worden zodat voor een niet passend (vaak onnodig lang) traject gekozen wordt.

Inhoud

  • De gezondheidsrisico’s van de overgang op korte en lange termijn
  • Wat vrouwen zelf kunnen doen aan de klachten die zij ervaren
  • Wat zijn voor de bedrijfsarts adequate interventies om in te zetten, mono-en multidisciplinair
  • Individuele en collectieve oplossingen in de werksituatie

Doel

  • Bedrijfsartsen kunnen vrouwen met overgangsklachten snel en adequaat op het goede spoor zetten
  • De bedrijfsarts kan een adviesrol vervullen richting de werkgever rondom het bespreekbaar maken van deze levensfase
  • De bedrijfsarts kan handelingsperspectief voor de werkgever creëren voor medewerkers (v) van 45 tot 60 jaar

Over de sprekers

Peter Coffeng is bedrijfsarts, praktijkopleider, docent NSPOH en adviseur vanuit Edufit en Asta van Cleef is trainer, organisatie-ontwikkelaar en projectleider voor OVER!

Accreditatie

Aangevraagd (door stichting OVER!)

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden

Wilt u zich graag aanmelden voor deze nascholing? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar astrid.crom@winnock.nl.

U kunt zich ook aanmelden via dit aanmeldformulier >