Experiëntiële ACT: Acceptance & Commitment Therapy

DagDatumTijdLocatie
Woensdag16/09/20209:00 – 12:30 of 13.30 – 17.00Eindhoven
Dinsdag06/10/20209:00 – 12:30 of 13.30 – 17.00Breda
Dinsdag27/10/20209:00 – 12:30 of 13.30 – 17.00Arnhem
Woensdag18/11/20209:00 – 12:30 of 13.30 – 17.00Groningen

Een vervolg op de (basis) ACT die landelijk op alle vestigingen van Winnock in Nederland is gegeven.

Algemeen

ACT is een relatief nieuwe vorm van psychotherapie, met een radicaal ander perspectief op menselijk lijden en psychopathologie. Het doel van ACT is vergroting van de psychologische flexibiliteit. In deze nascholing ervaart u de werking en effecten van deze bijzondere therapievorm. ‘Acceptance en Commitment Therapie’ maakt deel uit van de derde generatie gedragstherapie. De traditionele cognitieve gedragstherapie doet volgens ACT overmatige pogingen om invloed uit te oefenen op feitelijk onbeheersbare emotionele en cognitieve processen. De traditionele technieken als gedachten onderdrukken, positief denken, analyseren van gedachten en zoeken naar verklaringen en oorzaken, lijken logische manieren om psychische klachten te bestrijden. Volgens ACT leiden ze er mogelijk juist toe dat klachten allesbepalend worden en gedrag in het teken komt te staan van emotionele vermijding. ACT stelt dat de eigen beleving een reactie is op de werkelijkheid in plaats van een weergave van de werkelijkheid. Met ACT leert u de patiënt dit te onderkennen en aanvaarden. Ook leert u hem zijn gedrag te laten leiden door gekoesterde waarden. Ondanks of soms juist dankzij de aversieve reacties en belevingen die daar onvermijdelijk mee gepaard gaan.

Inhoud

  • Kennismaking, verwachtingen, inventariseren basiskennis
  • Theoretische en filosofische achtergronden (Gedragsanalyse, relatie tot andere (gedrags-)therapieën, Functioneel Contextualisme, Relational Frame Theory)
  • Verschillende fasen, processen, methoden en toepassingsgebieden (uitleg ervaringsgerichte oefeningen, toepassingen): vermijding versus acceptatie, fusie versus defusie, mindfulness, zelf als content versus zelf als proces, waarden en waardengericht gedrag
  • Waarden: formuleren van waarden, stimuleren van waardengericht gedrag identificeren van emotionele en cognitieve belemmeringen.

Na afloop van deze nascholing

  • kent u de filosofie, theorie en praktische toepassing van ACT,
  • hebt u zelf ervaren wat het effect is van de verschillende processen, oefeningen en interventies
  • beschikt u over een nieuw perspectief op emotioneel lijden, psychopathologie en uw rol als hulpverlener
  • kent u de interventiemethoden die focussen op acceptatie van de eigen beleving van patiënt en zijn commitment aan eigen waarden
  • hebt u geleerd hoe u vanuit ACT een vertaalslag kunt maken richting de eigen praktijk

Over de spreker

Ando Rokx is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Sinds 2003 is hij actief met lezingen, publicaties, boeken, vertalingen en trainingen over ACT. Hij is geschoold en getraind door de grondleggers van ACT en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van behandelaren en onderzoekers die wereldwijd bezig zijn met de toepassing en ontwikkeling van ACT. Ando is werkzaam geweest in de meest uiteenlopende sectoren binnen de GGZ en momenteel directeur van landelijke verslavingsinstelling Rodersana.

Accreditatie

3 punten.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden

Aanmelden via mail? Klik bovenin de pagina in het overzicht op de vestiging.
(*Graag uw naam en contactgegevens doorgeven) 

U kunt zich ook aanmelden via dit aanmeldformulier >