Nascholing van Winnock

Ervaar Winnock zelf

Inzicht in cognitief gedragsmatige interventie bij langdurige gezondheidsklachten

Onderwerpen die tijdens de nascholing aan de orde komen zijn:

  • Verschillen tussen acute en chronische klachten
  • (In-)adequaat ziektegedrag en copingsmechanismen
  • Energiebalans: gevers en vreters
  • Bewegen: van angst naar vertrouwen
  • Van doelen tot actieplan
  • Van reactief gedrag naar proactief gedrag (versterken van de zelfregie)

Accreditatie

3 punten

Doelgroep

Bedrijfsartsen en POB

Locatie

De nascholingen worden gehouden op de vestigingen van Winnock. Indien de situatie rondom Corona het niet toelaat de nascholing op de vestiging te houden, zal worden overgegaan op een online nascholing.

Data

Nieuwe data 2022 volgen.

Doel

Inzicht in de cognitief gedragsmatige aanpak.

Aanmelden

Mail naar nascholing@winnock.nl of contact Winnock via telefoonnummer: 088 – 94 66 600.

Kosten

Deelname aan de nascholing is kosteloos.