Mythes over SOLK, een pleidooi voor een bredere benadering