Meerderheid werknemers denkt dat collega’s ziekte faken

Jezelf een dagje ziekmelden, omdat je geen zin hebt of iets leukers te doen hebt? Dat kan natuurlijk niet. Toch verdenkt meer dan de helft van de Nederlandse werknemers collega’s van onterechte ziekmeldingen.

In 2018 waren Nederlanders gemiddeld 4,2 procent van de gewerkte uren ziek, volgens Arboned. Tenminste als we ervan uitgaan dat degenen die zich ziekmelden ook daadwerkelijk ziek zijn. Uit onderzoek van vakwebsite XpertHR onder 1.038 Nederlandse werknemers blijkt dat 12 procent van de werknemers zich weleens ziek heeft gemeld omdat ze geen zin hadden om te werken.

Van de ondervraagden vermoedt 58 procent dat collega’s zich weleens onterecht ziekmelden. Twee op de vijf (39 procent) wantrouwt collega’s die regelmatig ziek zijn. Er zijn grote verschillen in de mate van wantrouwen. Van de zestigplussers denkt 71 procent dat collega’s weleens een ziekte faken, terwijl dit in de leeftijdsgroep 50 tot en met 59 jaar op 53 procent ligt. Mannen zijn vaker wantrouwig over zieke collega’s (41 procent) dan vrouwen (33 procent).

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO blijkt dat vrouwen iets vaker verzuimen dan mannen. Iets meer dan de helft van de vrouwen (50,9 procent) gaf aan in de afgelopen 12 maanden te hebben verzuimd, terwijl dit bij mannen iets minder dan de helft is (45,2 procent). Mannen zeggen (het onderzoek gaat uit van zelfopgave) denken gemiddeld iets minder dan 7 werkdagen te hebben gemist, terwijl dit bij vrouwen op 8,5 dagen ligt. Uit eerder onderzoek blijkt dat het verschil deels terug te voeren is op ziekte tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Stijging ziekteverzuim

Overigens stijgt het ziekteverzuim de laatste jaren. In 2018 lag het ziekteverzuim op het hoogste niveau in tien jaar, wat deels werd toegeschreven aan een langdurige griepepidemie. Een andere mogelijke verklaring is het gunstige economische klimaat. Bij economische tegenwind zouden medewerkers angstig zijn om hun baan te verliezen. ‘Vooral mensen met psychosomatische klachten besluiten toch maar aan het werk te gaan’, zei Jurriaan Penders, voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in de Volkskrant.

Bron: mt.nl/Volkskrant

Winnock nieuws | winnock.nl/nieuws