Gezondheid reumapatiënten onder druk door coronamaatregelen in de zorg

Het ReumaNederlandpanel heeft in april een peiling gehouden onder ruim 2 miljoen mensen met reuma over de invloed van corona en de maatregelen die getroffen zijn. Meer dan de helft van de circa 2.100 ondervraagde panelleden geeft aan problemen te ervaren door de veranderde en uitgestelde zorg. Dit leidt bij 40% van de patiënten tot meer gezondheidsklachten. Voornamelijk het uitblijven van paramedische zorg als fysiotherapie (79%) leidt tot problemen bij patiënten. Zonder begeleiding van een fysiotherapeut lichamelijk blijven trainen is moeilijk voor patiënten. 46% geeft dan ook aan fysiek minder te functioneren dan voor corona.

Ook is er veel bezorgdheid over het besmet raken met het virus (57%). Alhoewel een grote groep patiënten zich meer zorgen maakt over de algemene gezondheid (45%), ervaren patiënten ook veel stress door de maatregelen (35%). Gelukkig blijven problemen rondom het verkrijgen van medicatie vooralsnog uit. Los van het gebrek aan begeleiding bij het sporten, wordt de zorg op afstand als positief ervaren. De peiling wijst uit dat er veel goed gaat, maar er zijn ook zorgen. Die zorgen zitten vooral bij de schade die de uitgestelde zorg bij onder andere de fysiotherapeut voor mensen met reuma betekent. Ook de doorverwijzingen van huisarts naar reumatoloog hebben een tijd stil gelegen. De exacte gevolgen van het stilliggen van de doorverwijzingen zijn nog niet duidelijk. Lees hier meer over de peiling.


Winnock heeft speciaal  een programma ontwikkeld voor herstel op afstand op basis van online begeleiding: Actief Herstel Online. Dit voorkomt dat zorg stil komt te liggen en zorg wordt uitgesteld.